Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Mniejszy eksport wołowiny z Argentyny

W 2008 roku Argentyna wyeksportowała około 230 tys. ton nieprzetworzonej wołowiny, czyli o 22 proc. mniej niż przed rokiem oraz o 47 proc. mniej niż w 2005 roku, kiedy to eksport osiągnął rekordowy poziom 433 tys. ton. Spadek eksportu wynikał przede wszystkim z kontynuacji restrykcji eksportowych wprowadzonych pod koniec 2005 roku przez rząd argentyński, a ponadto ze strajków w sektorze rolnym w Argentynie, a także skutków kryzysu finansowego na świecie - podaje FAMMU/FAPA.

Pomimo spadku wolumenu eksportu, dochody z handlu tym gatunkiem mięsa zwiększyły się o 16 proc., co wynikało z 49 proc. wzrostu średnich cen eksportowanej wołowiny (do średniego poziomu 5882 USD/t) w stosunku do 2007 roku. Największy wzrost cen (+60% do średniego poziomu 5127 USD/t) dotyczył wołowiny eksportowanej poza tzw. kwotą hiltońską.

Ceny eksportowe wysokiej jakości wołowiny (w ramach kwoty hiltońskiej) wzrosły o 25 proc. do średniego poziomu 14318 USD/t. W 2008 roku największymi odbiorcami argentyńskiej wołowiny były: Rosja (30 proc. udział w eksporcie wołowiny z Argentyny), Niemcy (12 proc.) oraz Chile (12 proc.). W 2009 roku nie można się spodziewać wzrostu eksportu mięsa wołowego z Argentyny ze względu na dalszą kontynuację restrykcji eksportowych wprowadzonych przez władze argentyńskie, skutki suszy, która przyczyniła się do redukcji stada bydła w Argentynie o 0,5-1 proc., a także zmniejszenie się wagi ubijanych zwierząt oraz obniżenia liczby urodzonych cieląt.© Portal Spożywczy 2021-07-31 11:20:50