Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Poprawia się sytuacja w przetwórstwie mięsa

Według GUS, sytuacja w sektorze przetwórstwa mięsa poprawia się. W 2014 r. zarówno w przypadku sektora przetwarzania mięsa czerwonego, jak i drobiowego w porównaniu do poprzednich dwóch lat polepszyła się płynność finansowa. Obniżył się nieco wskaźnik długu. W 2014 r. wzrosła również stopa rentowności kapitału własnego i marża operacyjna we wszystkich sektorach zajmujących się przetwórstwem mięsa – wskazuje Monika Drążek, analityk Banku Gospodarki Żywnościowej.


© Portal Spożywczy 2021-07-24 09:45:27