Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Spada skup mleka i produkcja serów

Według najnowszych analiz Banku BGŻ BNP Paribas,niska dochodowość produkcji mleka notowana w II połowie 2014 roku i na początku bieżącego wraz z koniecznością zapłacenia kar za przekroczenie kwot mlecznych przekładają się na silny spadek skupu mleka we wszystkich krajach Unii Europejskiej, należących do grupy głównych eksporterów przetworów mleczarskich – informuje FAMMU/FAPA.

Według danych KE w I kwartale 2015 r. dostawy surowca do mleczarni w Unii Europejskiej ogółem, ukształtowały się na poziomie 36,012 mln ton, czyli o 1,3% niższym niż w analogicznym okresie 2014 roku. Analizując sytuację w przypadku najbardziej liczących się producentów mleka, dostawy najbardziej spadły w Irlandii - o 4,3% w skali roku (805,0 tys. ton), Francji - o 2,7% do 6,43 mln ton oraz w Holandii - o 2,2% do 3,07 mln ton. Przyglądając się przetwórstwu odnotowano spadek produkcji tych artykułów mleczarskich, na które popyt na rynkach światowych (i unijnym) w tym roku uległ osłabieniu. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2015 roku unijna produkcja pełnego mleka w proszku (PMP) była o 15,3% niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem i wyniosła 148,2 tys. ton, produkcja serów spadła o 3,7% i osiągnęła poziom 2,04 mln. ton. Zmniejszyła się także produkcja mleka płynnego (-2% w skali roku do 6,82 mln t) oraz produktów fermentowanych (-3,6% do 1,55 mln ton). O 3% w skali roku wzrosła natomiast produkcja śmietany i mleka skoncentrowanego, natomiast w produkcji odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) i masła odnotowano minimalne zmiany (kolejno 317,7 tys. ton i 499,5 tys. ton).

Podobne tendencje widoczne są w handlu zagranicznym przetworami mleczarskimi. W bieżącym roku dość mocno spadła sprzedaż zagraniczna serów, dla których podstawowym (poza unijnym) rynkiem zbytu była Rosja. W I kwartale 2015 roku ich eksport ogółem był o 1% niższy niż w analogicznym okresie2014 roku i wyniósł 161,8 tys. ton. Powyższy wynik byłby jeszcze słabszy, gdyby nie silny wzrost zakupów dokonywanych przez USA, które w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku zaimportowały o 25% więcej serów niż przed rokiem (łącznie 40,5 tys. ton), w tym import z UE sięgnął 30,8 tys. ton, był zatem o 23% wyższy o 23% niż w pierwszym kwartale 2014 r. Na drugim miejscu wśród odbiorców serów z UE znalazła się Japonia, która jednocześnie w tym roku jest największym światowym importerem serów. Ogółem Japonia sprowadziła 59,6 tys. ton tych produktów, co było 8% zwyżką w skali roku. 14,6 tys. ton tego importu pochodziło z UE (+64% w skali roku). W analizowanym okresie kraje UE zmniejszyły także eksport pełnego mleka w proszku - o 8 % do 94,8 tys. ton. Było to spowodowane m.in. dużym spadkiem wysyłek do krajów afrykańskich, w tym Algierii, Nigerii i Libanu.

W I kwartale 2015 istotnie wzrosła sprzedaż z UE na rynki trzecie odtłuszczonego mleka w proszku (+23% do 181,8 tys. ton). Nieco mniejszą dynamiką wzrostu (+6%) charakteryzował się wywóz masła. Łącznie w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2015 roku z Unii Europejskiej wywieziono 33,2 tys. ton tego tłuszczu. Warto dodać, że w analogicznym okresie 2014 roku 36% masła (11,3 tys. t) trafiało na rynek rosyjski. © Portal Spożywczy 2022-01-26 12:49:16