Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Europejski przerób rzepaku prognozowany jest na 19,8 mln ton

Według Oil Word w sezonie 2008/09 (lipiec/czerwiec) europejski przerób rzepaku prognozowany jest na 19,8 mln ton, czyli 1,4 mln ton więcej niż sezon wcześniej dzięki rekordowej produkcji oraz importowi przy ograniczonym eksporcie.

Niestety popyt nie nadąża za podażą. W rezultacie wrośnie poziom zapasów o ponad 100% do 1,7 mln ton pod koniec czerwca 2009r. Europejscy rolnicy mogą więc mieć trudności ze sprzedażą pozostałego rzepaku, zwłaszcza, że bliska jest perspektywa importu odmiany Canola z Australii oraz około 100 tys. ton z Kanady pod koniec sezonu, ponieważ KE prawdopodobnie zezwoli na ten import.

Oczekuje się, że spowolnienie przerobu rzepaku obserwowane od stycznia br. utrzyma się aż do końca sezonu, bowiem już w grudniu 2008 dawały się zauważyć problemy z zagospodarowaniem oleju do celów spożywczych. Na ograniczenie przerobu rzepaku wpływa wzrost podaży oleju słonecznikowego oraz zmniejszający się popyt na olej rzepakowy do biodiesla na skutek niekorzystnej relacji cen biodiesla do paliw kopalnych. Ponadto podwyższenie w Niemczech podatku od czystego biodiesla B100 od stycznia 2009r. również dławi popyt na estry pochodzenia rzepakowego RME w UE.

Informacje o opadach w Argentynie wpłynęły na ograniczenie popytu na oleiste na giełdach światowych i spadek cen. Nadal jednak panuje niepewność, co do perspektyw podaży soi. Straty w podaży soi z Ameryki Płd w wyniku katastrofalnej suszy wynoszą obecnie około 10 mln ton (prognoza zbiorów 108 mln ton, w tym Brazylia 57,5 mln ton, wobec około 115,9 mln ton przed rokiem). Ocenia się, że spadek zbiorów w Argentynie poniżej 40 mln ton wywoła problemy w światowym bilansie soi - obecnie prognozuje się 44 mln ton wobec 48-49 mln ton zakładanych na początku sezonu.

Przedłużanie suszy w Argentynie lub niewystarczające opady mogą zaowocować dalszym spadkiem zbiorów. Skutkiem będzie spadek podaży, który wesprze ceny soi i oleistych na świecie. Dlatego pod wpływem korzystnych informacji pogodowych z Argentyny soja i śruta zareagowały kilkuprocentowymi spadkami notowań na giełdzie w Chicago. W ślad za notowaniami terminowymi surowce oleiste, śruta oraz oleje staniały na unijnym rynku gotówkowym w Rotterdamie. Sprzedający pasze nie byli skłonni bardziej obniżyć cen wierząc, że niewielkie opady nie uchronią soi w Argentynie przed dalszymi stratami, natomiast kupcy raczej wstrzymywali się z zakupami.

Notowania rzepaku na giełdzie Matif w kontrakcie lutowym obniżyły się o 4,4% do 283 EUR/t - powyżej linii wsparcia na poziomie 280 EUR/t. Mniejszymi 2% spadkami charakteryzowały się również kontrakty na dalsze terminy - majowy oraz sierpniowy.© Portal Spożywczy 2021-07-28 17:54:37