Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rośnie podaż pieniądza

W ubiegłym miesiącu kolejny raz odnotowano znaczący wzrost podaży pieniądza - podaje Narodowy Bank Polski. Istotnie wzrosły depozyty przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.

Wstępne dane opublikowane w poniedziałek przez NBP pokazują, że w czerwcu br. zasoby pieniądza znacznie wzrosły. Wartość wyrażającego podaż pieniądza agregatu M3 wyniosła na koniec miesiąca 1 078,9 mld zł i była o 12,2 mld zł (tj. o 1,1 proc.) wyższa niż na koniec maja br.

Ze wstępnych danych wynika też, że do zwiększenia podaży pieniądza M3 przyczynił się przede wszystkim wzrost poziomu depozytów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - dodaje NBP. "Największy wzrost podaży pieniądza odnotowano w depozytach sektora przedsiębiorstw, których wartość wzrosła o 10,1 mld zł (tj. 4,7 proc.) do poziomu 224,1 mld zł. Wzrosła także wartość depozytów gospodarstw domowych. Na koniec czerwca br. ich stan wynosił 609,1 mld zł, a zatem był o 3,9 mld zł (tj. 0,6 proc.) wyższy niż na koniec maja br." - czytamy w komunikacie banku centralnego.

W czerwcu nastąpił także, dodaje NBP, przyrost należności ogółem - o 13,1 mld zł (tj. o 1,3 proc.). Należności banków od przedsiębiorstw wzrosły w tym okresie o 6,4 mld zł (tj. o 2,1 proc.) do poziomu 313,5 mld zł, a należności od gospodarstw domowych o 5,2 mld zł (tj. 0,8 proc.) do poziomu 624,5 mld zł - informuje bank centralny.

NBP dodaje, że w czerwcu nastąpił także po raz kolejny miesięczny przyrost zadłużenia instytucji rządowych szczebla centralnego - o 8,3 mld zł (tj. 5,5 proc.) do poziomu 158,9 mld zł.

Gospodarka subskrypcji

KATOWICE MCK
25-27 KWIETNIA 2022
WWW.EECPOLAND.EU


© Portal Spożywczy 2022-05-28 10:10:33