Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rząd zatwierdził wieloletnie programy naukowe

Rada Ministrów przyjęła na wtorkowym wyjazdowym posiedzeniu dwa wieloletnie programy naukowe dla dla Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wypłaci ze swego budżetu pomoc w wysokości 143 mln zł.


© Portal Spożywczy 2022-05-24 20:20:38