Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Comarch został członkiem BVI

Comarch dołączył do BVI – niemieckiego stowarzyszenia zrzeszającego firmy zarządzające funduszami inwestycyjnymi i fundusze inwestycyjne.


Autor: pr
Data: 17-07-2015, 09:31

– Jesteśmy dostawcą oprogramowania dla firm zarządzających aktywami i funduszami w Europie. BVI zrzesza przedstawicieli tej branży w Niemczech. Dlatego nasz akces do BVI jest ważny – chcemy wzmocnić naszą współpracę z firmami zarządzającymi aktywami i funduszami. Chcemy angażować się w inicjatywy BVI związane z wdrożeniem nowych regulacji w biznesie. Chcielibyśmy również dzielić się naszym luksemburskim doświadczeniem w zakresie outsourcingu procesów biznesowych – dziś w tym kierunku podąża branża, także w Niemczech, podkreśla Grzegorz Prosowicz, odpowiedzialny za zarządzanie produktami dla rynków kapitałowych w Comarch.

Niemieckie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BVI jest płaszczyzną komunikacji dla polityków i organów nadzoru we wszystkich kwestiach związanych z Niemieckim Kodeksem Inwestycji Kapitałowych (Kapitalanlagegesetzbuch, KAGB), reprezentuje również interesy firm zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

 

© Portal Spożywczy 2020-08-11 06:49:13