Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Unijna polityka ochrony powietrza uderzy w hodowlę zwierząt

W reakcji na wyniki głosowania Komisji ds. Ochrony Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego nad przeglądem unijnej polityki w zakresie jakości powietrza Copa i Cogeca ostrzegały, że są one nierealistyczne i mocno uderzą w sektor hodowli UE.

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział: „Jesteśmy głęboko zaniepokojeni wynikami głosowania i nierealistycznymi celami w ramach dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji (NEC). Jesteśmy przekonani, że nie należy ustalić celów dla emisji metanu w sektorze rolnym w ramach NEC, gdyż ten gaz cieplarniany jest już skutecznie objęty decyzją dotyczącą wspólnego wysiłku redukcyjnego. Z oceny skutków Komisji jasno wynika, że wdrożenie tej decyzji na pewno nie będzie wiązać się z zerowymi lub niskimi kosztami”.

 Copa i Cogeca są zdania, że posłowie do PE muszą wziąć pod uwagę wysiłki już poczynione w sektorze rolnym w zakresie redukcji emisji amoniaku.  Kilka przykładów: w Niemczech emisje amoniaku spadły o 20 % w okresie 1990-2011, w Danii o 30 %, w Belgii o 44 %, w Holandii o 67 %, w Estonii o 58 %, a w Wielkiej Brytanii o 22 %, co pokazuje sprawozdanie dot. dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji z 2012 r. Inwestycje te stanowią pozytywny krok naprzód i pociągają za sobą wysokie koszty dla sektora rolnego oraz są zgodne z unijnymi normami dobrostanu zwierząt. Nie należy im zagrażać”.

 Następnie dodał: „Co więcej, należy pamiętać o synergiach pomiędzy polityką w zakresie jakości powietrza i innymi politykami, np. w zakresie zmiany klimatu. Środki prowadzące do redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń z rolnictwa mogą doprowadzić do spadku produkcji w UE, co zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu, a wiemy, że zapotrzebowanie na żywność na świecie ma wzrosnąć o 60 % do 2050 r. Należy na to zwrócić uwagę. W związku z tym apelujemy do wszystkich posłów do PE i ministrów UE o uwzględnienie naszych poglądów i pomoc w dojściu do realistycznej decyzji”.© Portal Spożywczy 2022-05-29 10:52:14