Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Protesty rolników wpływają na sytuację sektora spożywczego

19 lipca strajk rozpoczęli hodowcy bydła z północno-zachodniej Francji. Wkrótce przyłączyli się do nich producenci wieprzowiny i mleka, protestując przeciwko spadkowi dochodów, którego doświadczyli w ciągu ostatnich miesięcy. 22 lipca francuski minister rolnictwa ogłosił wprowadzenie wartego 600 mln EUR planu pomocy dla hodowców. Ma on na celu uniknięcie masowych upadłości w perspektywie krótkoterminowej.


© Portal Spożywczy 2022-05-29 06:30:58