Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rada Warszawy nie będzie dyskutować o KDT

Stołeczni radni zdecydowali w czwartek, że nie dokończą dyskusji o sytuacji Kupieckich Domów Towarowych, rozpoczętej podczas poprzedniej sesji Rady Warszawy.

Kupcy z KDT nadal prowadzą handel w budynku na pl. Defilad, mimo że umowa dzierżawy wygasła z końcem ubiegłego roku. Około stu z nich było obecnych podczas czwartkowych obrad i głośno protestowało przeciwko zamknięciu dyskusji. Domagali się jej wznowienia. Mówili, że na obrady nie zostali wpuszczeni przedstawiciele zarządu KDT. Chcieli wycofania wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, który miasto w środę skierowało do sądu.

Olga Johann (PiS) zaproponowała kupcom złożenie do rady pisma z ich postulatami.

Z kolei Marek Makuch (PiS) zapowiedział, że na następnej sesji złoży wniosek w sprawie podjęcia dalszych rozmów z kupcami.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił jeden z trzech pozwów KDT przeciwko miastu. Spółka odwołała się od tej decyzji. Miasto w środę skierowało do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu.

W oddalonym przez sąd pozwie spółka KDT wnioskowała o nakazanie miastu przedłużenia do końca 2009 r. umowy dzierżawy lub zasądzenie odszkodowania w kwocie ponad 30 mln zł za szkodę powstałą w wyniku nielojalnego prowadzenia przez miasto negocjacji.

W ubiegły poniedziałek komisja Zarządu Terenów Publicznych miała dokonać odbioru przeznaczonej do likwidacji hali. Okazało się to niemożliwe, gdyż w budynku nadal prowadzona jest działalność gospodarcza.

Na zwołanej wtedy konferencji prasowej zarząd KDT oświadczył, że kupcy chcą pozostać na terenie pl. Defilad tak długo, jak będzie to możliwe. Poinformował także o wystosowaniu propozycji ugody, zakładającej m.in. przedłużenie dzierżawy hali do końca br.

Na podstawie aneksu do umowy z 2006 r., w którym dzierżawę terenu KDT przedłużono do końca 2008 r., kupiecka spółka zobowiązała się do zwrotu terenu hali w terminie 30 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Miasto umowy dzierżawy nie przedłużyło, jednak nieruchomość w przewidzianym terminie nie została zwrócona.

Handlu w sąsiedniej hali od nowego roku zaprzestała firma Marcpol. Hala ma zostać rozebrana do kwietnia.

Spółka KDT powstała w 1999 r. na mocy porozumienia pomiędzy kupcami ze śródmiejskich targowisk a ówczesną gminą Warszawa Centrum. Kupcy wybudowali na pl. Defilad tymczasową halę, a miasto miało wskazać docelową lokalizację nowej siedziby KDT. W przyjętym wówczas planie zagospodarowania przestrzennego pl. Defilad przewidziano budynek domu towarowego dla KDT przy ul. Marszałkowskiej.© Portal Spożywczy 2021-08-02 14:08:19