Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Excellence: Spadki przychodów i zysku netto w II kw.

W drugim kwartale 2015 roku Excellence SA osiągnęła przychody w wysokości 9,14 mln zł, niższe o 15 proc. rdr. Wynik netto wyniósł 506 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w II kwartale 2014 roku, który wyniósł 1.041 tys. zł.


© Portal Spożywczy 2022-05-24 20:51:40