Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Czynniki ryzyka dla sektora handlu w 2015 r.

Zdaniem analityków Domu Maklerskiego BDM, w najbliższych miesiącach będziemy mieli do czynienia z kilkoma czynnikami ryzyka, które mogą negatywnie odbić się na wynikach spółek z sektora dystrybucyjnego, są tom.in.: sytuacja makroekonomiczna, presja producencka czy ostra konkurencja cenowa.

Zdaniem analityków DM BDM branża FMCG jest szczególnie wrażliwa na czynniki gospodarcze. Presja deflacyjna odbija się na cenach sprzedawanych produktów, co bardzo mocno przekłada się na realizowaną marżę brutto. Na wyniki dystrybutorów wyraźny efekt wywierają również spowolnienie PKB, spadek siły nabywczej, wzrost bezrobocia oraz zmniejszenie wydatków na konsumpcję.

Jednocześnie w środowisku deflacyjnym spółce jest ciężko reagować na podwyżki cen prowadzone przez producentów. W efekcie rentowność brutto ze sprzedaży, którą jest w stanie osiągać dystrybutor, ulega dużym spadkom.

Polski rynek dystrybutorów jest bardzo rozdrobniony. Funkcjonuje na nim ok. 4 tys. podmiotów, co powoduje, że dystrybutorzy mocno konkurują o potencjalnego klienta, zaniżając tym samym ceny i obniżając marże. Z drugiej strony pojawienie się podmiotu chcącego skonsolidować rynek może spowodować zachwianie obecnej struktury i wzmocnić konkurencję cenową.

Branża dóbr szybkozbywalnych cechuje się silną sezonowością. Z reguły sprzedaż w 1 kw. jest niższa niż w pozostałej części roku (o ile nie występują one-off’y w postaci świąt wielkanocnych). Najwyższa sprzedaż jest realizowana w okresie lata (zwiększona sprzedaż wyrobów alkoholowych i tytoniowych), natomiast zwiększone marże są realizowane w 4 kw. (święta Bożego Narodzenia, bonusy od dostawców).

Od początku 2013 roku zauważalna jest poprawa optymizmu konsumentów, co jest widoczne po zmianie wskaźnika koniunktury konsumenckiej. Czynnikami, które w następnych kwartałach powinny wspierać konsumpcję jest stabilny wzrost PKB (ok. 3 proc.). Coraz słabsza staje się natomiast presja deflacyjna na ceny towarów. W 2 kw. 2015 r. odnotowano spadek deflacji o ok. 0,3-0,4 p.p. r/r. Spodziewamy się, że presja na ceny może się utrzymywać do końca 2015 r. Mieszane odczucia można mieć obserwując wskaźnik CPI dla produktów żywnościowych oraz dla wyrobów tytoniowych i alkoholu. Ten pierwszy od kilku miesięcy zaczyna rosnąć i obecnie wynosi -1,7 proc. (w styczniu było to aż -3,9 proc.). Z kolei CPI dla produktów tytoniowych spada i obecnie znajduje się na poziomie najniższym od czerwca 2014 r. (0,9 proc.). Stopa bezrobocia w ostatnich miesiącach spada i wynosi obecnie 10,8 proc. (odczyt za maj; poprawa o 0,4 p.p. m/m)

Nowy konsument na rynku spożywczym

KATOWICE MCK
25-27 KWIETNIA 2022
WWW.EECPOLAND.EU


© Portal Spożywczy 2022-05-28 02:24:48