Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rolnictwo to siła napędowa ukraińskiej gospodarki

Ukraiński premier Arsenij Jaceniuk zapewnia,że siłą napędową gospodarki jest rolnictwo - informuje www.farmer.pl.

Ukraiński eksport towarów rolniczych i żywnościowych w 2015 r. ma mieć wartość 5,3 mld euro i stanowić około 1/3 wartości eksportu ogółem.

Od początku roku wartość ukraińskiego eksportu rolno-spożywczego osiągnęła już 3,5 mld euro.© Portal Spożywczy 2022-05-29 11:11:07