Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Elektroniczne paszporty dla towarów paczkowanych

Wszystkie towary, poza winami i napojami spirytusowymi, będą mogły być wprowadzane do obrotu w opakowaniach o dowolnej wielkości. Takie korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania zawiera nowelizacja ustawy o towarach paczkowanych, zawarta w rządowym projekcie zmian przygotowanym przez ministerstwo gospodarki (przyjęty przez rząd 3 lutego) - podaje serwis Spedycje.pl.

Projekt nowelizacji ustawy o towarach paczkowanych wdraża do prawa krajowego dyrektywę 2007/45/WE z 5 września 2007 r. ustanawiającą zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych.
W projekcie ustawy zniesiono także zbędne obowiązki nałożone na importerów z Unii Europejskiej. Obecnie są oni traktowani, tak jak firmy „paczkujące" w Polsce chociaż obowiązki te już spełnili w swoim kraju.

Nowe przepisy wprowadzają również system znakowania towarów paczkowanych znakiem „e". Umieszczanie tego znaku nie jest obowiązkowe, natomiast jest gwarancją, że produkt był paczkowany zgodnie ze standardami dyrektywy unijnej, a zatem jego waga lub objętość podana na opakowaniu została sprawdzona według jej wymagań.

W ramach wspólnego rynku UE znak „e" jest swoistym rodzajem paszportu, zwalniającym produkty przekraczające granice państwowe z kontroli ich ilości prowadzonej przez właściwe organy administracji poszczególnych państw członkowskich.

W przyjętej nowelizacji wprowadzono także dla wina i napojów spirytusowych nowe, szerokie zakresy objętości, które dotychczas nie były stosowane (są one zgodne z praktyką handlową, jaka jest stosowana zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i w Polsce).© Portal Spożywczy 2021-08-02 15:17:52