Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Mieszkańcy UE marnują olbrzymią ilość żywności!

Jak wynika z analiz Wspólnego Centrum Badawczego UE (Joint Research Centre - JRC), każdy mieszkaniec Unii Europejskiej marnuje w skali roku przeciętnie 123 kg żywności, tj. 16 proc. tego, co kupuje - donosi FAMMU/FAPA.

W badaniu dotyczącym określenia wielkości zjawiska, wykorzystano dane pochodzące z sześciu państw członkowskich Unii, tj. Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii, Finlandii, Niemiec i Rumunii (pozostałe kraje nie posiadają danych albo dysponują jedynie danymi cząstkowymi). W uwzględnionych krajach obserwuje się odmienne style życia, różną wartość nabywczą pieniądza i różne wzorce zachowań konsumenckich.

Jak twierdzą naukowcy, dużej części marnotrawstwa można by uniknąć. Dla przeciętnego mieszkańca UE to od 45 kg do 153 kg w skali roku, w zależności od poziomu konsumpcji i skali marnotrawstwa. Większość żywności marnowana jest w gospodarstwach domowych, część w cateringu (np. w restauracjach czy szkołach).

Najczęściej marnowane są warzywa, owoce i produkty ze zbóż. Są one stosunkowo mało trwałe, a jednocześnie tańsze niż choćby mięso, więc często są kupowane na zapas. Zdaniem autorów badania niemal 80 proc. (97 kg na osobę) marnotrawstwa można łatwo uniknąć. Ilość marnotrawionego mięsa okazuje się stosunkowo mniejsza. Naukowcy zwracają jednak uwagę, że produkcja mięsa wymaga dużej ilości zasobów (wody oraz związków azotu, wchodzących w skład nawozów potrzebnych do produkcji pasz dla zwierząt). Dlatego nawet małe ograniczenie ilości wyrzucanego mięsa mogłoby oznaczać duże oszczędności zasobów na etapie produkcji.

Według JRC, co roku w całej Unii marnuje się łącznie 47 mln ton produktów spożywczych.© Portal Spożywczy 2021-07-28 19:12:07