Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Mięso drobiowe z Polski coraz popularniejsze na innych rynkach

Mięso drobiowe z Polski cieszy się cały czas dużym zainteresowaniem na rynkach zagranicznych. Wskazują na to dane MRiRW mówiące o 15-procentowym wzroście eksportu nieprzetworzonego mięsa drobiowego w I połowie br. do poziomu 390 tys. t - zauważają analitycy Banku BGŻ BNP Paribas.

Warto zaznaczyć, że w skali roku zmieniła się dynamika sprzedaży na rynek wspólnotowy i rynki pozaunijne. Te ostatnie stanowią obecnie siłę napędową dla wzrostu polskiego eksportu. Jak wynika z danych Eurostat, w I połowie roku sprzedaż polskiego surowca na rynkach pozaunijnych była o 41 proc. wyższa niż przed rokiem. Jest to wyższa dynamika niż obserwowana w 2014 r. tj. 31 proc. W szczególności dotyczy to rynków afrykańskich, w tym Beninu, który pełni rolę portu przesyłowego, jak również Chin i Hongkongu. Z kolei tempo dynamika sprzedaży na rynek unijny, w I poł. br. wyhamowało do 10 proc., wobec 18 proc. odnotowanych w 2014 r.

Zwiększając eksport Polska umacnia swoją pozycję jako jeden z głównych unijnych dostawców nieprzetworzonego mięsa drobiowego na rynek światowy. Zajmujemy obecnie trzecią pozycję, z 13-procentowym udziałem w unijnej sprzedaży mięsa drobiowego na rynki trzecie. Wciąż jednak jesteśmy znacznie za Francją z 24-proc. i Holandią z 20-proc. udziałem w unijnym eksporcie. Jednak systematycznie zmniejszamy dystans, który dzieli nas od tych liderów.

Jest to możliwe ze względu na niższą w I poł. roku o 10 proc. sprzedaż drobiu na rynki pozaunijne z Holandii w ujęciu rocznym, oraz zaledwie o 4-procentowym wzrostem odnotowanym we Francji. Na tym tle Polska wyróżnia się szczególnie wysoką dynamiką. Jeśli taka sytuacja w handlu pozaunijnym utrzyma się w kolejnych miesiącach br., pozycja polskich eksporterów i producentów drobiu powinna być coraz silniejsza.© Portal Spożywczy 2022-05-21 02:14:07