Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

17 mln euro dla irlandzkich producentów trzody i drobiu

Producenci drobiu i trzody chlewnej w Irlandii otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 17 mln euro na inwestycje w budynkach inwentarskich - informuje FAMMU/FAPA na podst. World Poultry.

Pomoc będzie współfinansowana ze środków unijnych. Producenci, którzy spełnią kryteria kwalifikowalności, otrzymają wsparcie w wysokości 40 proc. kosztów inwestycji do maksymalnego poziomu 80 tys. EUR.

Środki będą mogły zostać wykorzystane na unowocześnienie istniejących budynków inwentarskich np. instalacje paneli słonecznych, bojlerów na biomasę, nowoczesnych systemów paszowych i sprzętu.

Wsparcie jest częścią nowego programu TAMS II (Targetet Agricultural Modernisation Schemes) o całkowitym budżecie 395 mln EUR, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.© Portal Spożywczy 2022-05-29 11:05:56