Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Grupa Żywiec: Osoba zarządzająca nabyła akcje spółki za 5000 Euro

W dniu 14 września 2015 r. osoba zarządzająca w Grupie Żywiec S.A., poinformowała zarząd grupy, że 8 września 2015 r. dokonała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., transakcji zakupu 581 akcji spółki po cenie jednostkowej wynoszącej 370 zł.

Wartość transakcji przekroczyła równowartość 5000 Euro.© Portal Spożywczy 2021-10-27 00:25:11