Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Strategia ZM Henryk Kania przełoży się na dalszy wzrost przychodów

Dom Maklerski NWAI wyznaczyło cenę docelową na poziomie 3,88 zł za akcję ZM Henryk Kania. Jak stwierdzono w raporcie "strategia spółki zakładająca rozwój poprzez ekspansję
geograficzną oraz produktową przełoży się na dalszy wzrost przychodów".


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 24-09-2015, 10:26
Fot. Materiały prasowe

Analitycy DM NWAI wyznaczyli cenę docelową akcji ZM Henryk Kania na poziomie 3,88, co przełożyło się na rekomendację "kupuj". 

- Przeprowadzona w poprzednich latach optymalizacja produkcji oraz rozwój sprzedaży w kanale nowoczesnym stanowią bazę dla utrzymania atrakcyjnych rentowności, które według naszych prognoz w latach 2014-18 powinny oscylować w przedziale 6,5-6,9 proc. na poziomie EBITDA oraz 3,7-4,3 proc. na poziomie netto - napisano w raporcie.

Jednocześnie zdaniem ekspertów średnioterminowa strategia spółki, która zakłada rozwój poprzez ekspansję geograficzną oraz produktową przełoży się na dalszy wzrost przychodów - jego dynamika 2014 - 2018P szacowana jest na 18,6 proc. 

DM NWAI przypomina, że strategia spółki zakłada osiągnięcie w 2018r. przychodów dwukrotnie wyższych niż w roku 2014 - ok. 1,7 mld PLN.

Ma się to odbyć w oparciu o rozszerzenie asortymentu o produkty plastrowane sprzedawane w opakowaniach o wysokiej gramaturze oraz nową kategorię produktową – parówki; ekspansję geograficzną – dalszy rozwój sprzedaży w Wielkiej Brytanii oraz potencjalne wejście na rynek niemiecki, a także kontynuację sprzedaży w kanale nowoczesnym oraz rozpoczęcie sprzedaży w kanale tradycyjnym w oparciu o umowę kodystrybucyjną z producentem wyrobów komplementarnych do ZM Henryk Kania.

- Spółka zaprezentowała wyniki za drugi kwartał 2015 r. odzwierciedlające dalszy wzrost przychodów oraz poprawę marż. Kwartalne przychody odnotowały wzrost na poziomie 8 proc. rok do roku do 259,4 mln zł, głównie dzięki dalszemu rozwojowi w sieciach handlowych oraz sprzedaży eksportowej. W 2Q15 marże EBITDA i EBIT wzrosły o 1,6 pp rok do roku do poziomu odpowiednio 6,9 proc. i 6,2 proc.. Na poprawę rentowności wpłynęły m.in. sprzyjające ceny wieprzowiny. W 2Q15 spółka poprawiła przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r. - zauważono w raporcie. 

 

© Portal Spożywczy 2021-03-08 04:32:39