Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

KE za uproszczeniem VATu dla trasgranicznych transkacji e-commerce

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w celu zidentyfikowania sposobów uproszczenia podatku VAT w odniesieniu do transgranicznych transakcji e-commerce. Komisja liczy na uzyskanie szerokiego wachlarza opinii wielu firm i stron, co ma umożliwić przygotowanie wniosków legislacyjnych na rok 2016. Podjęte działania wpisują się w realizację strategii jednolitego rynku cyfrowego.


© Portal Spożywczy 2022-05-18 15:51:19