Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

IERiGŻ: wzrost presji popytu w sezonie 2015/16

Jak informują analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, na polskim rynku zbóż w sezonie 2015/16 przewiduje się wzrost presji popytu.


© Portal Spożywczy 2022-05-24 21:41:33