Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Branża spożywcza na celowniku outsourcerów

O redukcji kosztów w firmie, outsourcingu księgowości i HR oraz sytuacjach, które rodzą potrzebę zlecenia części zadań firmie zewnętrznej - rozmawiamy z ekspertami Impel Business Solutions: Wojciechem Kosarzeckim, doradcą podatkowym oraz Robertem Gazdą, regionalnym managerem ds. sprzedaży.


Autor: Łukasz Rawa, portalspozywczy.pl
Data: 27-10-2015, 19:48
(fot. PTWP)

- Każda firma spożywcza ma potrzebę prowadzenia księgowości i zarządzania kadrami. Kiedy warto w tym kontekście rozważyć outsourcing?

Robert Gazda: Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Z naszego doświadczenia wynika, że z tego rodzaju rozwiązań może z powodzeniem korzystać choćby nieduża piekarnia. Świadczymy dla takiego podmiotu np. działania w zakresie obsługi kadrowej i księgowej, co pozwala redukować koszty. Firma zewnętrzna obsługująca wspomniane procesy jest w stanie zrobić to szybko i w korzystnej cenie, a rzeczony piekarz nie musi ponosić kosztów stałego etatu księgowego, utrzymania jego miejsca i narzędzi pracy, archiwizacji dokumentów, czy kosztów absencji. Decyzja o outsourcingu często wynika z chęci uproszczenia sobie życia.

Współpracujemy również z dużymi zakładami, produkującymi wysoko przetworzoną żywność. Ich managerowie, świetnie wykształceni zarówno na poziomie produkcji, jak i sprzedaży, operują cyframi. Muszą wiedzieć, jak dany składnik w recepturze wyrobów wpłynie na ich parametry, np. koszt wytworzenia całego produktu. Na nich spoczywa również obowiązek bieżącego śledzenia danych dotyczących opłacalności poszczególnych linii produktowych, analizowania trendów i kontrolowania efektywności handlowców. Profesjonalny outsourcer to rzetelna i podana w wygodny sposób informacja zarządcza.

Obszary księgowości oraz HR wiążą się z ryzykiem i odpowiedzialnością dla firmy, ale również osób nią zarządzających. Sama obsługa operacyjna licznych kontroli organów państwowych, takich jak Inspekcja Pracy, ZUS czy Urząd Skarbowy, związana jest z dużym nakładem pracy i czasu pracowników firmy. W przypadku outsourcingu, obowiązki związane z przyjmowaniem kontrolerów  i audytorów spoczywają na outsourcerze. Współpraca z zewnętrznym dostawcą, daje również realną możliwość przeniesienia na niego znacznej części odpowiedzialności ciążącej na przedsiębiorstwie we wspomnianym obszarze.

- Wiele firm inwestuje w informatyczne systemy wspomagające zarządzanie…

Robert Gazda: Tak, ale wdrożenie systemu ERP do prowadzenia księgowości to koszt rzędu setek tysięcy złotych albo nawet większy. Outsourcing daje możliwość korzystania z zaawansowanych narzędzi informatycznych, których serwis, aktualizacja i dostosowanie do zmieniających się przepisów leży po stronie dostawcy.

Wojciech Kosarzecki: Rozwiązania outsourcingowe mają też tę przewagę, że umożliwiają jasny podział obowiązków. Przedsiębiorstwo skupia się na swojej podstawowej działalności, a zewnętrzny partner obsługuje rachunki. Zatem producent żywności może się skoncentrować na tym, co potrafi robić najlepiej, czyli na produkcji żywności. Każdy zajmuje się tym, na czym się zna.

- Ale przecież działy księgowości w wielu firmach zatrudniają doświadczonych specjalistów i działają bardzo sprawnie…

Robert Gazda: Należy zwrócić uwagę na to, że utrzymywanie dobrze funkcjonującego działu księgowego w dużej firmie wymaga ciągłych inwestycji, chociażby ze względu na częste zmiany przepisów. Specjaliści nieustannie muszą się szkolić,  ponieważ niewiedza w obszarze regulacji prawa pracy, księgowości, czy podatków rodzi realne ryzyko dla biznesu i działalności podstawowej firmy. Zazwyczaj przedsiębiorstwa nie mają wystarczających zasobów, aby gruntownie szkolić swoich pracowników administracyjnych, dlatego stosowane są rozwiązania pośrednie, takie jak np. korzystanie z dziedzinowych baz wiedzy czy portali internetowych.

Wojciech Kosarzecki: Wyspecjalizowane firmy, dla których księgowość, HR i podatki są core businessem, mogą zapewnić swoim pracownikom dostęp do wiedzy na najwyższym poziomie. Nieocenione są również ich kompetencje zdobywane w ramach wieloletniego doświadczenia praktycznego z licznymi klientami.  Oznacza to, że outsourcing daje realną możliwość korzystania z wiedzy ekspertów swojego outsourcera np. radców prawnych, czy doradców podatkowych, bez konieczności zatrudniania ich w swojej firmie. Rzetelny i doświadczony wykonawca zajmie się nie tylko administrowaniem danego obszaru, ale również szukaniem optymalizacji i dostosowaniem go do biznesu klienta.

- Coraz więcej firm spożywczych wchodzi lub interesuje się wejściem na giełdę. Czy to sprzyja outsourcingowi?

Robert Gazda: W takiej sytuacji do zwykłych powinności firmy dochodzi wiele nowych, takich jak sprawozdawczość finansowa czy obowiązek informacyjny. Przygotowywanie spółki do debiutu na giełdzie wiąże się z całym cyklem procesów i rzeczywiście sprzyja podejmowaniu decyzji o outsourcingu.

Wojciech Kosarzecki: Czasami przełomowe decyzje w historii danej firmy stwarzają korzystną atmosferę do zmian lub poszukiwania nowych rozwiązań na miarę rosnących potrzeb. Może być to debiut giełdowy albo np. wejście we współpracę na większą skalę z zagranicznym partnerem czy podpisanie pierwszego dużego kontraktu. Wtedy może się okazać, że księgowa, która od 20 lat zajmowała się stałym zakresem obowiązków, nie jest gotowa do podjęcia wyzwań związanych z rozwojem firmy. Rodzi to potrzebę zlecenia tych działań firmie zewnętrznej i skorzystania ze wsparcia wiarygodnego partnera biznesowego. 

© Portal Spożywczy 2020-07-15 06:52:28