Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Handel internetowy wpływa na relacje producent - dystrybutor

- Patrząc na pewną tendencję decyzji podejmowanych przez UOKiK widać, że w e-commerce wzajemne relacje pomiędzy producentami i dystrybutorami wyglądają inaczej z punktu widzenia prawa konkurencji, niż w przypadku handlu tradycyjnego - mówił w trakcie VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu radca prawny, DLA Piper Wiater.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 09-11-2015, 18:24
Andrzej Balicki,radca prawny, DLA Piper Wiater, w trakcie VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Fot. Paweł Pawłowski

Andrzej Balicki podkreślił, że  prezesa UOKiK wielokrotnie  przyglądał się umowom zawartym pomiędzy producentami a dostawcami w zakresie sposobu dystrybucji.

- Niejednokrotnie UOKiK oponował przeciwko jakimkolwiek ograniczeniom, które producenci starali się nakładać na handel internetowy. W przypadku handlu tradycyjnego producenci dysponują pewną swobodą w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej swoich produktów, na przykład w odniesieniu do poszczególnych regionów krajów. W przypadku handlu internetowego UOKiK uważa, że producent nie jest w stanie narzucić dystrybutorowi jakichkolwiek ograniczeń - tłumaczył Balicki. Dodał przy tym, że stopniowe wzmacnianie handlu internetowego powoduje też zmianę wzajemnych relacji pomiędzy producentami, a dystrybutorami. 

- Siła dystrybutorów w zakresie swobodnego realizowania swojej polityki rośnie. Zmniejsz się natomiast siła producentów. Aspekt prawny może mieć wpływ na sposób prowadzenia biznesu - podkreślał ekspert. 

Zauważył przy tym, że w zestawieniu z ogólnie pojmowaną żywnością tradycyjną dużą dynamiką cechuje się rynek produktów ekologicznych, suplementów diety oraz produktów prozdrowotnych, co znajduje odzwierciedlanie  w podejściu organów administracji a także inspekcji.

- Rośnie tu rola prezesa UOKiK. Urząd wspomaga organy i instytucje zajmujące się poszczególnymi obszarami. Prezes UOKiK razem z Głównym Inspektorem Sanitarnym wystosował list do kilkuset producentów suplementów diety wzywający do podania informacji jakie procedury wewnętrzne są wprowadzane w firmie w kwestii zgodności reklamy i komunikacji zewnętrzna z przepisami prawnymi. Prezes UOKiK coraz silniej bada te obszary, które dotychczas z zasady były zarezerwowane dla inspekcji oraz organów sektorowych. Pierwszy krok w stosunku do rynku nowej żywności został już wykonany - mówił w trakcie VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu Andrzej Balicki, radca prawny, DLA Piper Wiater.

© Portal Spożywczy 2021-03-04 23:19:30