Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wkrótce będzie gotowy plan ratunkowy dla firm

Za tydzień będzie gotowy harmonogram działań rządu w sprawie pomocy firmom, które podpisały z bankami umowy na opcje walutowe - zapowiedział premier Donald Tusk. Chodzi np. o pomoc organizacyjną, gdy firmy będą dochodziły swoich praw - podaje Rzeczpospolita.

- Ustaliliśmy z wicepremierem Pawlakiem, że nie podejmiemy żadnych działań, które przerzuciłyby na budżet, czyli na podatnika, skutki podpisanych przez firmy kontraktów - powiedział premier.

Rząd zajął się problemem opcji właśnie na wniosek Waldemara Pawlaka, wcześniej był on omawiany na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów, który jednak nie zarekomendował przekazania projektu ustawy w sprawie opcji walutowych pod obrady rządu.

Wicepremier Pawlak przedstawił kilka dni temu pomysł ustawowego rozwiązania problemu, proponując trzy warianty: od prawa do renegocjacji warunków umów po ich unieważnienie. Zastrzeżenia miały trzy resorty, w tym sprawiedliwości, który uznał, że proponowane rozwiązania budzą wątpliwości co do zgodności z prawem.© Portal Spożywczy 2021-12-09 13:58:47