Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

W grudniu niskie stawki frachtu morskiego

Rok 2015 nie był na ogół korzystny dla armatorów morskich przewożących drobnicę i towary masowe suche. Także grudzień kończą oni bardzo niskim poziomem notowań głównych indeksów stawek frachtu.


Autor: wnp.pl
Data: 28-12-2015, 19:47
Fot. Fotolia

Według ostatnich danych z 25 bm., Shanghai Containerized Freight Index miał wartość 488,68 USD/TEU, w porównaniu z prawie 1050 USD/TEU rok wcześniej i podobnym poziomem w końcu 2013 roku.

W minionym tygodniu stawki frachtu drobnicy w umowach spotowych na linii Daleki Wschód - porty Morza Północnego (i DCT Gdańsk) wynosiły 573 USD/TEU i były o 15 dolarów większe niż tydzień wcześniej, a na linii Daleki Wschód - porty Morza Śródziemnego - 510 USD/TEU i wzrosły o 24 dolary.

Ogólnie wskaźnik SCFI wzrósł w ciągu minionego tygodnia o 0,3 proc. (1,42 dolara). Był on większy tydzień/tygodnia na trzech, spośród 15 głównych stałych połączeniach kontenerowych, podczas gdy na czterech nie zmienił się, a na pozostałych zmalał.

Wskaźnik ten osiągnął szczyt w lutym br. (prawie 1100 USD/TEU), po czym z jedno-dwutygodniowymi odbiciami malał, do rekordowo niskiego od 2008 roku poziomu w grudniu br.

Także Baltic Dry Index wykazywał w tym roku niemal stałą tendencję spadkową, zapoczątkowaną już w listopadzie 2014 roku (poziom 1456 pkt.).

Według notowań z 24 grudnia br., BDI miał wartość punktów, czyli był o 38,9 pkt. proc. mniejszy niż rok wcześniej.

Wbrew nazwie, Baltic Dry Index nie ogranicza się do krajów rejonu Morza Bałtyckiego (historycznie stąd się wywodzi), lecz odnosi się do koniunktury na światowe przewozy drogą morską towarów sypkich luzem (dry bulk - węgiel, rudy metali, zboża, cement, itp.).

Powodem tak niskich w tym roku notowań SCFI oraz BDI jest - zdaniem analityków - nadmierna podaż mocy przewozowych w porównaniu do popytu. Większa podaż ma źródło w zakupach i użytkowaniu statków o większej pojemności, natomiast ograniczony popyt - w osłabieniu tempa wzrostu gospodarczego krajów BRICS, szczególnie Chin.

Tradycyjnie, szczególnie BDI był postrzegany jako jeden z instrumentów charakteryzujących zmiany w koniunkturze gospodarczej na świecie. Praktyka dowodziła, że jego zmiany wyprzedzają zmiany innych wskaźników najważniejszych giełd. W ostatnich 5 latach najwyższy poziom BDI miał 11 maja 2011 r. (2495 pkt.).

Niestety, z powodu wspomnianego nadmiernego rozwarcia podaży i popytu na transport morski, notowania SCFI oraz BDI nie można bezkrytycznie przenosić na prognozy koniunktury gospodarczej w 2016 roku.

© Portal Spożywczy 2020-12-02 22:48:59