Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rok 2015 w mniejszych sieciach handlowych

Sprzedaż sieci Małpka Express, przejęcie sklepów Kefirek, przejęcie SH Eden, umowa inwestycyjna pomiędzy Grupą Eurocash a spółdzielniami Społem oraz nowe rozporządzenie ws. żywienia w szkołach – te tematy najbardziej elektryzowały branżę handlową w 2015 roku. Poniżej lista najważniejszych wydarzeń na polskim rynku sklepów małoformatowych.


Autor: dlahandlu.pl
Data: 29-12-2015, 11:18
fot. za dlahandlu.pl

a początku roku Eurocash ruszył z nowym franczyzowym projektem "abc na kołach”. Pierwsze samochody z logo abc pojawiły się m.in. we wsiach woj. mazowieckiego, w tym Nowa Brzuza, Stara Brzuza, Miziary, Uśniaki. Wizyty „samochodu – sklepu” w rejonie obsługi planowane są kilka razy w tygodniu. Jak deklaruje Eurocash projekt startuje na wschodzie kraju, jednak wraz ze wzrostem zainteresowania będzie rozszerzony na kolejne obszary Polski.

W I kw. 2015 w Łodzi powstała nowa sieć sklepów - PSH Kangur. Sieć chce się specjalizować w asortymencie spożywczo-alkoholowym. Nazwa Kangur wiąże się z hasłem przewodnim sklepów "zakupy u torbacza". Jako sklepy o podobnym profilu wizerunkowym podano Żabkę i Małpkę Express.

PHU Topaz nabył 100 proc. udziałów w spółce SH Eden. Według zapewnień nowego właściciela sieć 932 franczyzowych sklepów zachowa nazwę Eden. Przypomnijmy, ponad rok temu w Edenie pojawił się nowy inwestor – spółka Oraries Energy, zajmująca się wytwarzaniem energii. Firma TOPAZ istnieje od 22 lat i prowadzi sklepy pod szyldem TOPAZ, TOPAZ Supermarket, Topaz Express.

Na początku maja spółka Czerwona Torebka spełniła wszystkie warunki zawarte w przedwstępnej umowie sprzedaży Małpka S.A. Firma sfinalizowała transakcję sprzedaży 100 proc. akcji funduszowi Forteam Investments Limited. Sieć 300 placówek (stan na koniec 2014 roku) została wyceniona na 362,3 mln zł, co oznacza, że cena zakupy każdej lokalizacji sieci, prowadzonej w formule agencyjnej wyniosła ok. 1,2 mln zł.

W tym miesiącu GH PL Plus podpisała porozumienie o współpracy handlowej pomiędzy sieciami POLOmarket i Stokrotką. - Powiększenie potencjału jednego z udziałowców bezpośrednio wpływa na zwiększenie wolumenu zakupów całej Grupy i bardzo zbliża ją do pierwotnie zakładanego celu, czyli rocznej sprzedaży detalicznej na poziomie większym niż 10 mld złotych – podawała wtedy grupa.

Jednym z ważniejszych wydarzeń na rynku było podpisanie w czerwcu przez Delko, PPHU Specjał i Polski Tytoń listu intencyjnego dotyczącego współpracy i zawiązania nowej spółki dystrybucyjnej. Sygnatariusze dokumentu wskazywali na konieczność szybszej integracji hurtu i detalu, w celu umocnienia pozycji funkcjonujących w Polsce tzw. sklepów tradycyjnych. Sklepy te to główni odbiorcy towarów dystrybuowanych przez strony listu.

Przeczytaj cały raport na dlahandlu.pl

© Portal Spożywczy 2020-11-25 23:49:02