666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ajenci oceniają współpracę z Żabką. Sieć chce dbać o dobre relacje

Żabka Polska zbadała jakie elementy są dla jej partnerów najważniejsze i jak je oceniają. Wyniki wskazują, że większość ajentów jest zadowolona z franczyzowego modelu biznesowego. W ramach nowej strategii rozwoju spółka zamierza jednak w dalszym ciągu udoskonalać relacje z osobami prowadzącymi sklepy. W ten sposób chce utrzymać pozycję lidera wyznaczającego kierunki rozwoju całego segmentu convenience.


Autor: www.portalspozywczy.pl / pr
Data: 30-12-2015, 12:22
Logo sieci Żabka

Segment małych, osiedlowych sklepów broni się w Polsce przed ekspansją dyskontów i supermarketów dzięki systemom franczyzowym. Coraz bliższy jest moment, w którym placówki działające pod integrującym je szyldem stanowić będą 1/3 „małego handlu” w naszym kraju. W największych miastach, zwłaszcza na nowo powstających osiedlach, już teraz odgrywają one główną rolę. Na ich sukces składa się wiele elementów (często wynikających z efektu skali całej sieci), ale nie byłby on w ogóle możliwy, gdyby nie nieustanne budowanie relacji: handlowców z klientami oraz na linii centrala – placówki franczyzowe.

– Dynamiczny rozwój franczyzy w segmencie convenience, jaki od kilku lat obserwujemy na polskim rynku pokazuje, że rodzimi franczyzodawcy i franczyzobiorcy doskonale zdają sobie sprawę ze swoich mocnych stron, a sieci wielkopowierzchniowe nie doceniły potencjału tej części rynku. Zwłaszcza trzech czynników: szybkości, z jaką nastąpi konsolidacja i wynikającego z niej wzrostu potencjału zintegrowanych organizacji, powrotu konsumentów, zmęczonych długotrwałymi zakupami, do sklepów osiedlowych oraz znaczenia, jakie ma bezpośredni kontakt handlowca z klientem – powiedział Krzysztof Andrzejewski, prezes zarządu Żabka Polska.

Nie inaczej jest w przypadku sieci Żabka. Chociaż ma już ponad 4 100 punktów w całej Polsce, każdy z nich prowadzony jest przez ajenta, czyli samodzielnego przedsiębiorcę. Dla władz Spółki opinie tych osób – oparte o codzienny kontakt z konsumentami – są bardzo istotnym elementem w procesie tworzenia nowej strategii rozwoju. Dlatego po zmianie Zarządu w połowie roku Żabka zdecydowała się na przeprowadzenie kompleksowego badania satysfakcji ajentów. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań stanowiły dobry punkt wyjścia dla szeregu zmian zapoczątkowanych przez nowe władze Spółki, wyznaczając spójną ścieżkę rozwoju tej sieci franczyzowej. Dla zachowania maksymalnej wiarygodności, wszystkie rozmowy zostały przeprowadzone anonimowo przez ankieterów niezależnego ośrodka badawczego.

W ankiecie przygotowanej dla Żabki eksperci uwzględnili te elementy, które są najbardziej istotne dla codziennej działalności drobnych przedsiębiorców, jak i dla kupujących. To również te elementy, których sprawne funkcjonowanie stanowi o przewadze sieci franczyzowych nad niezależnymi, drobnymi placówkami handlowymi. Należą do nich między innymi organizacyjne i finansowe warunki współpracy, obsługa logistyczna, system doboru lokalizacji sklepu, zasady rozliczeń, szkolenia i wsparcie ze strony sieci oraz działania promocyjne. To uniwersalny zbiór decydujący o efektywności modeli franczyzowych i zadowoleniu ich uczestników.

Jedną z motywacji, którymi kierują się przedsiębiorcy rozważający dołączenie do franczyzy, są kwestie związane z płynnością finansową – jak wynika z badań BIG InfoMonitor, aż 87 proc. firm działających w branży handlowej postrzega nieterminowe regulowanie płatności przez kontrahentów jako istotną przeszkodę dla ich działalności. Z badania przeprowadzonego wśród ajentów Żabka Polska płynie pozytywny sygnał: w istotnej większości doceniają i pozytywnie oceniają zarówno terminowość (79 proc.), jak i terminy wzajemnych rozliczeń ustalone z siecią (74 proc.). Jak wynika z zebranych informacji, ogólne warunki umowy z Żabką pozytywnie ocenia niemal 70 proc. ajentów.

Terminowe rozliczenia to jednak nie jedyny element bieżących relacji pomiędzy franczyzodawcą a osobami prowadzącymi sklepy. Należy do nich również wsparcie udzielane przez sieć, zarówno na początku współpracy, jak i później. W zakresie bieżącej działalności, 3/4 ajentów pozytywnie ocenia przydzielenie każdemu z nich opieki ze strony Partnera ds. Sprzedaży. Jego zadaniem jest czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem poszczególnych sklepów i udzielanie bezpośredniej pomocy za każdym razem, gdy będzie ona potrzebna. To ważne wsparcie szczególnie dla osób, które rozpoczynają swoją działalność. Ponadto, aż 9 na 10 ajentów przyznało, że bardzo istotne są dla nich szkolenia, a te oferowane przez sieć przez znakomitą większość ajentów są postrzegane jako bardzo wartościowe.

Według ponad 3/4 ajentów (76 proc.) asortyment sklepów Żabka jest dostosowany do oczekiwań klientów. Z kolei aż 89 proc. uczestników badania chwali aktywność sieci Żabka w zakresie działań promocyjnych i marketingowych.

Uczestnicy badania wskazali także te dziedziny, w których oczekują poprawy. To np. czas rozpatrywania reklamacji dotyczących zarówno inwentaryzacji (negatywnie ocenia ten element 21 proc. ajentów), jak i dostaw (16 proc.).

© Portal Spożywczy 2020-04-01 19:29:06