Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Mr Hamburger kończy trudny okres w działalności i zaciąga kredyt

Spółka Mr Hamburger kończy trudny okres w swej działalności. Zdecydowała się na podpisanie z ING Bankiem Śląskim umowy o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 500 tys. złotych.


Autor: BW, portalspozywczy.pl
Data: 05-01-2016, 19:02

Termin spłaty kredytu przypada na 3 stycznia 2017 roku.

Zabezpieczeniem kredytu są gwarancje bankowe i weksle in blanco wystawione przez kredytobiorcę na rzecz ING Banku Śląskiego oraz Banku Gospodarstwa Kredytowego.

Spółka w listopadzie zwracała uwagę na znaczącą poprawę wyniku finansowego nie tylko w stosunku do trzech kwartałów roku poprzedniego, ale też do trzech kwartałów z ostatnich 3 lat i podkreślała, że świadczy to o powodzeniu procesu restrukturyzacji firmy.

Przyznała wtedy jednak, że proces ten okazał się zdecydowanie trudniejszy, dłuższy i bardziej kosztowny niż pierwotnie zakładano, ale zaznaczała, że kończy już ten trudny okres i w perspektywie lat 2016-2020 jest przygotowana do ekspansji na rynku gastronomicznym oraz do uzyskiwania satysfakcjonujących dodatnich wyników finansowych.

Na dzień 13 listopada 2015 roku spółce pozostała do spłaty tylko jedna pożyczka w kwocie 200 tys. zł, z terminem spłaty na 20 marca 2016 r.

Przychody spółki ze sprzedaży za trzy kwartały 2015 roku wyniosły 7.396,5 tys. złotych, czyli wzrosły o 2,3 proc., a zysk netto wyniósł 35.522,01 złotych wobec 1,16 mln zł straty netto rok wcześniej.

Pochodząca ze śląska sieć lokali gastronomicznych Mr Hamburger działa na polskim rynku od 1990 roku. Od lipca 2012 roku siecią Mr Hamburger zarządza spółka Mr Hamburger.

Mr Hamburger prowadzi sieć restauracji oferujących dania tradycyjnej polskiej kuchni, której punkty zlokalizowane są w sąsiedztwie stacji paliwowych. Spółka prowadzi restauracje przy stacjach paliwowych oraz bary fast-food, głównie w Centrach Handlowych. Przy dwóch restauracjach spółka prowadzi również motele.

 Na koniec trzeciego kwartału 2015 roku spółka miała sześć własnych restauracji pod marką Leśne Runo oraz prowadziła 17 lokali fast food pod marką Mr Hamburger, w tym sześć lokali własnych i 11 prowadzonych na zasadzie franczyzy.

© Portal Spożywczy 2020-12-03 08:38:56