Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Zarząd AmRestu sprzedaje akcje spółki w ramach realizacji programu opcji menadżerskich

Zarząd AmRest Holdings informuje o zawarciu 8 stycznia 2016 roku transakcji zbycia 4 169 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 8 stycznia 2016 roku.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 09-01-2016, 16:23
Zarząd AmRestu sprzedaje akcje spółki/fot. materiały prasowe

Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0197 proc. kapitału zakładowego spółki czyli 4 169 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 108 219 akcji czyli 108 219 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0.5101 proc. ogólnej liczby głosów w spółce.

© Portal Spożywczy 2020-12-05 06:30:45