Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Hortico: Akcji serii C weszły do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Hortico poinformował że 8 stycznia 2016 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 559.000 (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

Istniejąca od 1991 roku firma Hortico zajmuje się zaopatrzeniem ogrodnictwa. Jej klientami są profesjonalni producenci, centra i sklepy ogrodnicze oraz sieci handlowe. Jest dystrybutorem producentów środków do produkcji ogrodniczej. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.© Portal Spożywczy 2022-06-27 22:00:14