Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Kraje WTO zniosą większość subsydiów eksportowych do 2018 roku

Podczas dziesiątej Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w Nairobi dokonano kilku ustaleń w ramach Porozumienia o Rolnictwie - czytamy w raporcie FAMMU/FAPA.

Podczas konferencji WTO zadecydowała w szczególności o:

- podniesieniu konkurencyjności eksportu poprzez zniesienie wielu subsydiów eksportowych
przez wszystkie kraje członkowskie WTO w terminie do 2018 roku,

- pozwoleniu krajom rozwijającym się na kontynuowanie publicznego magazynowania
żywności ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe,

- stosowaniu Specjalnego Mechanizmu Zabezpieczającego (SSM – Special Safeguard
Mechanism) dla krajów rozwijających się w przypadkach nadmiernego importu, 

- zobowiązaniu krajów rozwiniętych do zapewnienia wolnego od ceł i kwot dostępu do ich
rynków dla eksporterów bawełny z krajów mniej rozwiniętych począwszy od 2016 roku, pod
warunkiem, że jest to zgodne z istniejącymi porozumieniami.

Jak informuje FAMMU/FAPA, FAO z zadowoleniem przyjęło podjęte ustalenia i zobowiązania zawarte w tzw. „pakiecie z Nairobi”, jako kolejny krok w kierunku zniesienia subsydiów eksportowych w tym dla produktów rolnospożywczych. Podkreślane jest jednak, iż w dalszym ciągu pozostają spore rozbieżności w przypadku pozostałych punktów negocjowanego porozumienia.© Portal Spożywczy 2022-06-27 23:11:02