Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Przejęcie Westbury przez Arla Foods uspokoi sytuację na brytyjskim rynku mleka

Całkowite przejęcie zakładów Westbury Diaries przez Arlę zostało ocenione pozytywnie przez brytyjskich dostawców mleka. Krajowy Związek Farmerów liczy, że spowoduje to większą stabilność sektora i poprawi zyski farmerów.


Autor: dairyreporter.com
Data: 19-01-2016, 13:38
Arla Foods przejęła mleczarnie Westbury zarządzane wcześniej przez First Milk. fot. shutterstock

Krajowy Związek Farmerów (NFU) ustami głównego doradcy Siana Daviesa wyraził zadowolenie z przejęcia.

- Przyjmujemy z zadowoleniem fakt, że Arla i First Milk uzgodniły umowę, która odpowiada ich konkretnym modelom biznesowym. Teraz musimy upewnić się, że ten strategiczny ruch spowoduje zwiększenie stabilności i większe zyski rolników - mówi Sian Davies.

Jego zdaniem producenci współpracujący z First Milk znajdowali się przez dłuższy czas w trudnym położeniu i pilnie oczekują poprawy sytuacji.

Sfinalizowanie transakcji nie rozwiało jednak wszystkich wątpliwości. Wciąż nie wiadomo jak wpłynie to na zyski dostawców mleka i ceny skupu. Zdaniem NFU wzięcie przez Arlę pełnej odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcie pozwoli firmie zoptymalizować swoją bazę produkcyjną w Wielkiej Brytanii.

Dla Arli przejęte mleczarnie Westbury mają stać się integralną częścią globalnej sieci zakładów produkcyjnych. Dzięki temu wzmocniona zostanie też pozycja brytyjskiego oddziału w strukturze firmy. 

- Arla uruchomiła właśnie "strategię 2020", w myśl której staramy się rozwijać naszą działalność w ośmiu mlecznych kategoriach globalnych i sześciu regionach rynków na całym świecie - mówi Peter Giørtz-Carlsen, wiceprezes Arla Foods UK.

Zgodnie z zapisami transakcji First Milk wciąż będzie mogło korzystać z możliwości suszenia proszku w zakładach Westbury w okresach największej produkcji mleka oraz innych, wcześniej ustalonych okresach roku.

Kierownik wykonawczy First Milk, Mike Gallacher ocenił sytuację jako znaczący krok w przekształceniu firmy w kierunku produkcji serów i napojów. - Podczas gdy przemysł mleczarski pozostaje wyjątkowo trudny, postęp, jaki zrobiliśmy przez ostatnie 9 miesięcy pozwolił nam na poprawę relacji z naszymi dostawcami - dodaje.

Mleczarnie Westbury w hrabstwie Wiltshire zajmują się produkcją odtłuszczonego mleka w proszku i masła w kostkach. Od 2003 roku First Milk udostępniało zakłady innym producentom na zasadach spółki joint-venture, do której w 2010 roku przystąpiła Arla.  W grudniu 2013 roku Arla nabyła prawo własności zakładu.

© Portal Spożywczy 2020-12-02 19:32:24