Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Eksport mięsa drobiowego wzrósł o 14,6 proc.

Jak wynika z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 roku sprzedano za granicę 75 tys. ton mięsa drobiowego więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to wzrost o 14,6 proc.


Autor: portalspozywczy.pl/IERiGŻ
Data: 20-01-2016, 16:05
Fot. Shutterstock

Z danych IERiGŻ wynika, że eksport stanowił około 34 proc. przemysłowej produkcji drobiu wytwarzanej w dużych oraz średnich zakładach. 

W analizowanym okresie import mięsa drobiowego zmniejszył się 1,3 tys. ton, to jest 4,6 proc. 

W październiku 2015 sprzedaż zagraniczna wzrosła o 3,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem oraz aż o 14 proc. w porównaniu do września. Import zmniejszy się natomiast o 5,6 proc. 

Zdaniem ekspertów IERiGŻ sprzedaż zagraniczna nadal była głównym czynnikiem sprawczym rozwoju produkcji żywca drobiowego. Co więcej, jak wskazują analitycy, eksport drobiu z Polski rozwija się bardzo dynamicznie, a dodatkowo następuje korzystna dywersyfikacja rynków zbytu.

Zgodnie z danymi Instytutu poprawiła się korzystna relacja cen polskiego oraz unijnego drobiu. W listopadzie ubiegłego roku średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt we Wspólnocie o około 52 proc. przewyższyła polski poziom cen wyrażony w euro. Poziom ten był zbliżony do tego, który odnotowano w przed rokiem.

Średnia cena sprzedaży kurczaków w Unii spadła o 1,4 proc., podczas gdy w Polsce odnotowano obniżkę cen o 1,6 proc. Wzrost cen drobiu był obserwowany we Francji, Czechach oraz Hiszpanii. Spadki cen miały miejsce w Niemczech, na Węgrzech oraz w Holandii.

W roku 2014 Polska została unijnym liderem produkcji drobiu. Rocznie eksportujemy ponad 750 tys. ton drobiu. Zgodnie z niepełnymi danymi Eurostatu w roku 2015 ponad 90 proc. polskiego eksportu drobiu trafiło na rynek Unii Europejskiej. W roku 2014 największymi odbiorcami polskiego drobiu poza krajami unijnymi były Benin oraz Hong Kong, które łącznie odpowiadały za prawie połowę polskiego eksportu drobiu, który trafił za granicę Unii Europejskiej. Czwarte miejsce zajęły Chiny, których udział w polskim eksporcie drobiu wyniósł nieco powyżej 6 proc.

© Portal Spożywczy 2020-12-05 23:38:39