Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Większe zasiewy żyta w Niemczech

Powierzchnia upraw żyta w Niemczech zwiększyła się z 670 tys. ha do 750 tys. ha - podała. Ubiegłoroczna produkcja szacowana jest na 2,74 mln ton. W sezonie 2007/08, według prognoz, wzrośnie ona o 11 proc.


Autor: FAMMU/FAPA
Data: 08-04-2008, 17:06

W Niemczech znacząca cześć produkcji żyta przeznaczona jest do produkcji biogazu, bioetanolu i  pasz treściwych.

© Portal Spożywczy 2021-01-27 09:02:59