Według danych GTA, opublikowanych przez MMO, w okresie styczeń-listopad 2015 r., eksport masła i tłuszczów mlecznych z UE, w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., mimo zakazu sprzedaży do Rosji, zwiększył się o 37 tys. t do 174 tys. t, tj. o 26%, podczas gdy wywóz tych produktów z Nowej Zelandii spadł o 17 tys. t (o 4%) do 439 tys. t, a z USA  o 46 tys. t (o 68%) do 22 tys. t.

W przypadku OMP, jego sprzedaż z UE na rynki zagraniczne w pierwszych jedenastu miesiącach 2015 r.  zwiększyła się o 35 tys. t (o 6% do 623 tys. t) w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Nowa Zelandia również zwiększyła eksport OMP – o 29 tys. t (o 9%). Natomiast sprzedaż z USA zmniejszyła się o 5 tys. t (o 1%) do 514 tys. t. Spadek eksportu pełnego mleka w proszku z UE (o 1% do 357 tys. t) był mniejszy zarówno w odniesieniu do Nowej Zelandii, gdzie sprzedaż na rynki zagraniczne zmniejszyła się o 3% do prawie 1,2 mln t jak i do Stanów Zjednoczonych, z których wywieziono 34 tys. t PMP, tj. o 32% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.

W UE w niewielkim stopniu zmniejszyła się sprzedaż serów na rynki trzecie – tj. o 8 tys. t (o 1%) do 654 tys. t. Światowe zainteresowanie serami z USA zmniejszyło się  o 50 tys. t do 293 tys. t,  tj. o 15% w odniesieniu do  analogicznego okresu 2014 r. Znacząco natomiast zwiększyła się sprzedaż serów  z Nowej Zelandii – o 45 tys. t (o 18%) do 292 tys. t.

Wzrost eksportu z Unii Europejskiej odnotowano również w przypadku produktów, które dla Nowej Zelandii mają mniejsze znaczenie. W okresie styczeń-listopad 2015 r., w relacji rocznej, sprzedaż serwatki w proszku na rynki trzecie zwiększyła się o 6% do 489 tys. t., a mleka zagęszczonego o 10% do 304 tys. t. W przypadku USA eksport serwatki w proszku obniżył się o 14% do 378 tys. t, a mleka zagęszczonego o 18% do 19 tys. t.

Podsumowując, UE zwiększyła swoje znaczenie w światowym eksporcie masła. Wolumen wzrostu sprzedaży OMP z UE był większy niż w przypadku Nowej Zelandii. Wolumen spadku sprzedaży PMP z UE był mniejszy zarówno w odniesieniu do Nowej Zelandii, jak i USA. Jedynie w przypadku serów, ich eksport z Nowej Zelandii wzrósł  o 18%, podczas gdy z UE obniżył się o 1%.

Oznacza to, że Unia Europejska lepiej radzi sobie z trudną sytuacją na rynku mleka niż jej pozostali dwaj najwięksi konkurenci, m.in. ze względu na deprecjację EUR wobec USD. W kontekście prognozowanego przez USDA w 2016 r. spadku produkcji mleka w Nowej Zelandii o ok. 3%, przy wzroście produkcji w UE-28 o 1%,  a także dalszego umocnienia USD wobec EUR należy spodziewać się, że w 2016 r. nastąpi dalszy wzrost znaczenia UE, w światowym handlu artykułami mleczarskimi.