Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rolnicy powinni odegrać wiodącą rolę w badaniach i innowacjach

Na konferencji w tym tygodniu Copa i Cogeca podkreśliły kluczowe znaczenie badań naukowych i innowacji dla rentowności sektora rolnego w UE, a także zwróciły uwagę na fakt, że rolnicy i spółdzielnie rolnicze muszą zaangażować się w ten proces już na samym początku.


Autor: portalspożywczy.pl
Data: 01-02-2016, 19:15

W konferencji tej, zorganizowanej przez Komisję Europejską, wzięli udział specjaliści z całej UE, by omówić nową strategię na rzecz badań naukowych i innowacji i nakreślić najbardziej niepokojące elementy.

Przemawiając podczas wydarzenia, wiceprzewodnicząca Copa Maira Dzelzkalēja powiedziała „Strategia ta została ogłoszona we właściwym momencie, gdyż opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla sektora rolnego, by mógł on dostosować się do zmian klimatu i je łagodzić stanowi jeden z priorytetów UE. Kluczowym elementem pozwalającym osiągnąć rentowność i konkurencyjność na obszarach wiejskich jest bardziej inteligentny i zrównoważony unijny sektor rolny. Bez badań naukowych i innowacji trudno będzie osiągnąć ten cel. Innowacje przyczyniają się do powstania konkurencyjnego, wydajnego sektora rolnego w UE, pozwalając rolnikom na ograniczenie kosztów i zwiększenie produkcji przy mniejszym zużyciu zasobów. To rolnicy powinni inspirować innowacje, by były one w stanie zaspokoić ich potrzeby. Muszą zaangażować się w badania naukowe już na samym początku procesu. Ma to niesamowite znaczenie dla przyszłości obszarów wiejskich. Rolnicy często sami wypracowują innowacyjne rozwiązania, jednak opinia publiczna tego nie dostrzega. Należy ujawnić ogromne pokłady ukrytej wiedzy i lepiej z niej korzystać. Można jeszcze wiele zdziałać w tym temacie.”

- Naszym zdaniem strategia ta obejmuje szereg tematów badawczych, które zyskają na znaczeniu w 2018 r. i w późniejszym okresie. Wyzwania takie jak zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, eliminacja głodu i niedożywienia, wsparcie dla środowiska i walka ze zmianami klimatu oraz promocja wzrostu i zatrudnienia na obszarach wiejskich są ważne w Europie i na całym świecie. Rolnictwo precyzyjne, roboty i drony stały się słowami-kluczami i mogą pozwolić na prowadzenie odnoszącej sukcesy gospodarki rolnej w przyszłości. Są one już chlebem powszednim dla ograniczonej liczby rolników. Musimy jednak lepiej poznać i zrozumieć tę nową technologię, by była ona dostępniejsza dla rolników i spółdzielni, a także wymieniać się wiedzą i intensyfikować badania, by wynalazki te mogły przyczynić się do sprostania przyszłemu wyzwaniu jakim jest wyżywienie rosnącej liczby ludności przy wykorzystaniu ograniczonych zasobów. Musimy być liderem tej debaty - dodała.

- Uznaliśmy podejście obejmujące wielu uczestników stosowane w Horyzoncie 2020 za bardzo obiecującą koncepcję. Teraz naszym wyzwaniem jest jak najlepsze i najwydajniejsze wprowadzenie go w praktyce.  Należy dostosować strukturę obejmującą wielu uczestników, by jeszcze bardziej usprawnić jej funkcjonowanie i osiągnięcia. Rolnicy są nie tylko użytkownikami końcowymi lecz również partnerami niezbędnymi do udanej realizacji tej strategii - podsumowała.

 

© Portal Spożywczy 2020-11-29 03:28:28