Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

USA: Prognoza większej produkcji cukru w sezonie 2015/16

W swojej prognozie bilansu cukru w USA z grudnia 2015 roku tamtejsze ministerstwo rolnictwa (USDA) oszacowało produkcję cukru ogółem (buraczanego i trzcinowego) w sezonie 2015/16 (październik/wrzesień) na ponad 7,5 mln ton ekwiwalentu cukru białego, z czego 4,3 mln ton w przeliczeniu na cukier biały wyniesie produkcja cukru buraczanego (więcej o 5 proc. w ujęciu rocznym), a 3,2 mln ton produkcja cukru trzcinowego (+2 proc) - informuje FAPA/FAMMU na podstawie US.


Autor: FAPA/FAMMU na podstawie US
Data: 03-02-2016, 12:03
Szacuje się, że w sezonie 2015/16 wzrośnie produkcja cukru

W ujęciu rocznym produkcja cukru ogółem wzrośnie o 4 proc. Wcześniejsza prognoza zakładała dwuprocentowy wzrost produkcji, ale podniesiono szacunki zarówno dla cukru buraczanego, jak i trzcinowego. W skali roku import ma być mniejszy o 11 proc., a zapasy spadną o 6 proc.

Współczynnik zapasów do zużycia wyniesie 13,5 proc. i będzie o 0,9 pp. wyższy w relacji rocznej. To najwyższy od trzech lat poziom. Szacunek importu i zapasów został obniżony.

© Portal Spożywczy 2020-12-05 23:19:14