Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Polska nie zgadza się na dwustronne negocjacje z Rosją ws. embarga

Chcemy aby zniesienie embarga na europejską żywność było negocjowane na poziomie unijnym. Uważamy, że w rozmowach powinni brać udział przedstawiciele Unii Europejskiej jako całości – powiedział wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki na spotkaniu w Krajowym Związku Spółdzielni Mleczarskich.


Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl
Data: 04-02-2016, 11:23
Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa. Fot. materiały prasowe

Podkreślił, że powiły się próby podejmowane przez niektóre państwa samodzielnego porozumienia się z Rosją na temat zniesienia embarga. - Polska się na to nie zgadza. Bardzo nam zależy na zniesieniu embarga, ale powinno być to załatwione na poziomie unijnym. Żadne państwo nie powinno być pozostawione same z tym problemem – podkreśla Jacek Bogucki.

Wiceminister poruszył także temat zapłaty kar za przekroczenie kwot mlecznych. - Będziemy wnioskować do Komisji Europejskiej o umorzenie kolejnych rat pobieranych od rolników, który przekroczyli swoje kwoty. Polska zapłaciła już do unijnej kasy całą karę, więc uważamy, że to czy będziemy zbierać od polskich rolników kolejne raty czy nie, to sprawa wewnętrzna – wyjaśniał minister Bogucki. Dodał, że na załatwienie tej sprawy jest czas do września.

W swojej wypowiedzi odniósł się także do zagrożeń, przed jakimi stoi branża mleczarska i całe rolnictwo. - Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiło się wiele zagrożeń. Na to nakłada się polityka UE na otwieranie się rynków pozaeuropejskich, co uważamy wręcz za krok samobójczy dla europejskiego rolnictwa. Każe się nam konkurować na równych zasadach z producentami z innych państw, którzy jednak nie maja olbrzymich obciążeń i ograniczeń wynikających polityki Unii Europejskiej jak chociażby zapewnienie dobrostanu zwierząt. Rolnicy spoza Unii nie muszą ponosić takich kosztów – podkreślał Jacek Bogucki.

Zaznaczył, że zaczyna obserwować rosnące zrozumienie innych państw dla tych problemów. - W Unii Europejskiej są tylko wówczas sojusznicy, gdy realizuje się wspólne interesy. Każdy kraj próbuje realizować swoje własne interesy. Polska także musi pilnować swoich – dodał wiceminister Bogucki.

© Portal Spożywczy 2020-12-05 07:56:07