Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ukraina: Zbiory ziarna w 2015 mniejsze z powodu suszy

Według ukraińskich służb statystycznych, w 2015 roku Ukraina zebrała 56,96 mln ton ziarna, tj. o 6,1 proc. mniej niż rok wcześniej. Spadek produkcji zbożowej kraju był spowodowany przede wszystkim letnią suszą - informuje FAMMU/FAPA.


Autor: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł
Data: 04-02-2016, 15:24
Letnia susza wpłynęła na mniejsze zbiory zbóż na Ukrainie. fot. shutterstock

Susze na Ukrainie w sierpniu i wrześniu 2015  r. spowodowały 18,5 proc. spadek zbiorów kukurydzy – do 23,2 mln ton.

Zbiory żyta, jęczmienia, gryki i owsa również były mniejsze niż rok wcześniej ze względu na zredukowany areał i gorsze plonowanie. Natomiast ubiegłoroczna produkcja pszenicy wzrosła o blisko 10 proc. w ujęciu rok do roku do 26,5 mln ton. Znaczny wzrost odnotowano również w przypadku prosa – o 19,7 proc. do 213 tys. ton.

W 2015 r. areał zbóż ogółem na Ukrainie osiągnął 14,1 mln ha, tj. o 1,1 proc. mniej w porównaniu do
poprzedniego roku, a średnie plony zostały oszacowane na 4,1 t/ha, tj. o 2,7 proc. mniej w ujęciu rok
do roku.

© Portal Spożywczy 2020-10-25 20:27:58