Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Fundusz Promocji Mleka to wielka porażka

Fundusz Promocji Mleka to wielka porażka. Fundusz, którego ja byłem założycielem i byłem członkiem pierwszej komisji zarządzającej, miał zupełnie inne założenia. Fundusz powinien i miał za cel prowadzić ogólnopolską reklamę mleka i jego przetworów w środkach masowego przekazu, czyli gównie w telewizji – powiedział serwisowi portalspożywczy.pl powiedział Andrzej Jarmasz, prezes Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka.


Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl
Data: 11-02-2016, 11:03
Andrzej Jarmasz, prezes Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka

Moim zdaniem 90 proc. środków zgromadzonych na tym funduszu powinno być przeznaczanych na reklamę telewizyjną strategicznych produktów wytwarzanych przez polskie mleczarnie czyli np. masła, twarogów czy też mleka spożywczego. To spowodowałoby większe spożycie. Tego nie ma.

W jego opinii wydawanie pieniędzy na wystawy hodowlane, na wspieranie różnych instytucji, dzielenie tych pieniędzy, rozdrabnianie ich, jak to ma obecnie miejsce, to wielki błąd. - Uważam, że ostatnie 10 lat zostało całkowicie zmarnowane. Wydając 10 milionów złotych co roku na reklamę telewizyjną, na 100 proc. przyniosło by to efekt. Szczególnie, że w ostatnim czasie mamy zmniejszoną aktywność producentów margaryny. Była doskonała okazja to wykorzystać, czego nie zrobiono. Dzisiaj, niestety ten temat wraca – mówi Andrzej Jarmasz.

Zauważa, że wszyscy widzą, że Fundusz Promocji Mleka nie spełnia należycie swojej roli, ale nikt nie potrafi sprawić, aby przynajmniej 90 proc. tych środków było wydawanych na reklamę produktów mleczarskich.

Uważa, że trzeba zmienić komisję nienarządzającą. - Powinni to być w większości prezesi firm przetwórczych mleka. Oni najlepiej rozumieją rynek. Są to fachowcy, którzy wiedzą co to jest marketing, wiedzą jak zwiększyć sprzedaż. Potrafiliby sprawić, aby pieniądze były faktycznie wydawane zgodnie z przeznaczeniem. Teraz niestety większość w komisji zarządzającej mają producenci mleka, więc zaczyna się się dzielenie pieniędzy – mówi prezes Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka.

Przyznaje, że ustawa im gwarantuje im tyle miejsc. - Ustawę trzeba zmienić. Aby fachowcy, prezesi mleczarń, specjaliści od marketingu mieli bezwzględną większość. Oczywiście mogą też zasiadać przedstawiciele producentów, aby była zachowana pełna przejrzystość – mówi prezes Jarmasz.

Jego zdaniem, jest szansa, aby przeprowadzić takie zmiany. Jeśli związki mleczarskie będą rozmawiały z nowym ministrem rolnictwa, to powinny koniecznie poruszyć ten temat. - To jest nieuniknione. Jeśli zmiany nie nastąpią, to nic się nie zmieni w promocji spożycia mleka, a tym samym w jego konsumpcji. Wszystko nadal będzie się rozchodziło – podkreśla Andrzej Jarmasz.

 

 

© Portal Spożywczy 2020-12-06 03:10:10