Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wiceprezes KUKE zrezygnował po trzech tygodniach

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. dodała, że w dniu 12 lutego br. Jerzy Bielewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu KUKE S.A.


Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl
Data: 15-02-2016, 11:31

Jak dowiedział się portalspożywczy.pl, jako swoją rezygnację uzasadnił powodami osobistymi. Na stanowisko wiceprezesa KUKE został powołany w dniu 25 stycznia br.,

Jerzy Bielewicz jest menadżerem z rozległym doświadczeniem w dziedzinach zarządzania przedsiębiorstwami w tym notowanymi na giełdach, reprezentowania akcjonariuszy, transferu know-how, zarządzania portfelem przedsiębiorstw oraz rozwoju i wdrażania planów finansowych, operacyjnych i strategicznych. Ponadto, zarządzał tymczasowo przedsiębiorstwami w sytuacjach kryzysowych (interim management), przeprowadzał restrukturyzację zadłużenia, spin-off oraz transakcje przejęć w różnorodnych dziedzinach przemysłu i usług.

Zajmował m.in. stanowisko konsultanta finansowego firmy Goldman Sachs w Londynie, pracując by Polska stała się wiarygodnym uczestnikiem międzynarodowych rynków finansowych. W kraju sprawował funkcje w zarządzie między innymi Mostostalu Warszawa czy Pudliszek SA. Jako „country manager” prowadził lokalny oddział amerykańskiej firmy konsultingowej TRG. Uczestniczył w restrukturyzacji globalnej korporacji na zlecenie funduszu Oak Tree. Współpracował z bankami w Kanadzie, USA i Europie przy projektach związanych z długami korporacyjnymi.

Jerzy Bielewicz jest absolwentem Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Agricultural Engineering, University of Manitoba, a także Ivey Bussiness School, University of Western Ontario.


© Portal Spożywczy 2020-10-21 17:41:33