Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ciasteczka z Krakowa wymieniają prezesa zarządu

Ciasteczka z Krakowa, które połączyły się w lutym ze spółką Tableo, mają nowego prezesa, po tym jak dotychczasowa prezes Beata Cwalińska została odwołana. Nowym prezesem został Mariusz Matusik.


Autor: BW, portalspozywczy.pl
Data: 16-02-2016, 09:46

- W dniu dzisiejszym tj. 15 luty 2016 roku Rada Nadzorcza spółki odwołała na podstawie uchwały zgodnie z §9 punkt 7. ust. a. statutu spółki z funkcji prezesa zarządu panią Beatę Cwalińską – podała spółka.

- Odwołanie osoby zarządzającej jest wynikiem zmian organizacyjnych jakie dokonywane są w spółce po procesie połączenia – podano.

Jednocześnie spółka podała, że 15 lutego 2016 roku rada nadzorcza spółki powołała na podstawie uchwały zgodnie z §9 punkt 7. ust. a. statutu spółki na funkcję prezesa zarządu pana Mariusza Matusika.

- Życiorys zawodowy pana Mariusza Matusika zostanie przekazany w terminie późniejszym. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Mariusz Matusik nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS - podano.

Spółka Ciasteczka z Krakowa połączyła się w lutym z Tableo, spółką zajmująca się kiedyś m.in. produkcją części samochodowych. Notowana na rynku NewConnect Tableo po połączeniu zmieniła nazwę na Ciasteczka z Krakowa i teraz krakowska spółka cukiernicza znalazła się na NewConnect.

Połączenie spółki Tableo ze spółką Ciasteczka z Krakowa zarejestrowane zostało w dniu 1 lutego 2016 roku.  Tableo posiadało 100 proc. udziałów w spółce Ciasteczka z Krakowa.

Połączenie spółki przejmującej Tableo ze spółką przejmowaną Ciasteczka z Krakowa nastąpiło przez przeniesienia majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej z uwagi na fakt, że spółka przejmująca jest właścicielem wszystkich akcji w spółce przejmowanej.

Ciasteczka z Krakowa to firma cukiernicza wyrastająca z krakowskiej tradycji manufaktury rzemieślniczej. Sprawdzone receptury i ręcznie formowanie nadaje ciasteczkom niepowtarzalny charakter niedostępny wyrobom fabrycznym. Ciasteczka z Krakowa nie mają własnego sklepu firmowego. Produkty firmy dostępne są w sieciach: Makro, Selgros, Piotr i Paweł oraz w sklepie internetowym. 

Spółka Tableo, notowana na rynku NewConnect, zajmowała się dawniej m.in. produkcją części zamiennych do samochodów. 

 

© Portal Spożywczy 2020-10-27 05:03:50