Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ABS: 8,95 mln zł zysku w IV kwartale

Grupa Asseco Business Solutions miała w IV kwartale 8,95 mln zł zysku przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. To wynik o 28 proc. wyższy niż rok wcześniej - informuje pb.pl.

Zysk operacyjny wzrósł o prawie 25 proc. do 10,66 mln zł. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 16 proc. do 53,59 mln zł.

Po czterech kwartałach zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej sięgnął 22,96 mln zł i był o 79,5 proc. wyższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Zysk operacyjny wzrósł o 95,5 proc. do 28,56 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły po czterech kwartałach 168,5 mln zł i były o 75,5 proc. wyższe niż rok wcześniej.© Portal Spożywczy 2021-11-28 21:37:49