Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Raport IERiGŻ: W lutym gorsze rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej

- W lutym 2016 r. rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej pogorszyły się w porównaniu z poprzednim miesiącem, choć były nieco lepsze niż przed rokiem o tej porze. Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR) zmalał o 0,7 pkt. proc. do najniższego poziomu w ostatnich 6 miesiącach wynoszącego 99,6 punktu - informuje Jadwiga Seremak-Bulge w raporcie IERiGŻ.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 11-03-2016, 12:30
fot. shutterstock

Był on jednak o 0,3 pkt. proc. wyższy niż w lutym 2015 r. Zadecydował o tym wyłącznie spadek wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu, przy wyższym o 0,1 pkt. proc. wyrównanym wskaźniku nożyc cen. O pogorszeniu wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu o 0,4 pkt. proc. zadecydował przede wszystkim sezonowy spadek wyrównanego indeksu produkcji przemysłu spożywczego o 1,9 pkt. proc. do 98,7 punktu, a także pogorszenie wyrównanego indeksu obrotów handlowych produktami rolno-spożywczymi z zagranicą na przełomie roku 2015/2016 - czytamy w raporcie IERiGŻ.

Sytuację łagodziło niewielkie relatywne obniżenie cen detalicznych żywności pod koniec roku poprzedniego oraz poprawa indeksu wynagrodzeń i cen detalicznych żywności pod wpływem grudniowego wzrostu wynagrodzeń, który w ostatnim miesiącu roku jest zdecydowanie wyższy niż w pozostałych miesiącach. Nie zdołały one jednak w pełni zniwelować pogorszenia wyrównanego indeksu produkcji przemysłu spożywczego oraz wyrównanego indeksu obrotów handlowych artykułami rolno-spożywczymi z zagranicą - czytamy w raporcie IERiGŻ.

Wyrównany wskaźnik nożyc cen nieznacznie się zwiększył (o 0,1 pkt. proc.) do 99,6 punktu. Był on jednak o 0,9 pkt. proc. wyższy od bardzo niskiego poziomu ubiegłorocznego wynoszącego 98,7 punktu. W analizowanym miesiącu wyrównany wskaźnik zmian cen skupu utrzymał się na poziomie poprzedniego miesiąca wynoszącego 99,3 punktu, mimo niewielkiej przewagi spadków cen nad ich podwyżkami w styczniu 2016 r. Styczniowe podwyżki cen trzody chlewnej, większości zbóż i ziemniaków nie zdołały skompensować spadków cen mleka, drobiu, bydła oraz pszenicy. Nie zmienił się także wyrównany wskaźnik cen środków produkcji (99,8 punktu), mimo że w styczniu bieżący wskaźnik zmian cen detalicznych środków produkcji zmalał o 0,2 pkt. proc. do 99,5 punktu.

Zmiany cen jakie dokonały się w styczniu 2016 r. w porównaniu z grudniem 2015 r. były neutralne dla rolnictwa, bowiem ceny koszyka skupu zmalały o 0,1 pkt. proc., przy stabilizacji cen detalicznych środków produkcji. W rezultacie skumulowany wskaźnik nożyc cen wyniósł w styczniu 2016 r. 99,9 punktu. Był jednak nieco gorszy niż przed rokiem, kiedy nieznacznie przekraczał 100 punktów. W najbliższym miesiącu uwarunkowania rynkowe rolnictwa nie ulegną większej zmianie przede wszystkim ze względu na niskie ceny na większości światowych rynków. Relatywnie tani import hamuje wzrost cen na rynku krajowym, mimo znacznie niższych zbiorów praktycznie wszystkich roślin uprawnych w 2015 r. 

Niższe od oczekiwanych przez producentów zbóż ceny powodują, że obroty na rynku krajowym są relatywnie niewielkie. Do końca sezonu trudno jednak oczekiwać ich wzrostu ze względu na ograniczony popyt krajowy oraz sytuację na rynku światowym. Optymistyczne prognozy zbiorów w 2016 r. na półkuli północnej oraz rekordowe zapasy zbóż na świecie, przy niskich cenach energii utrzymują ceny światowe na niskim poziomie.

Powoli rosnące sezonowo ceny zbóż pogarszają i tak niską opłacalność trzody chlewnej, której ceny w IV kwartale 2015 r. spadły o 16,3 proc. do zaledwie 3,84 zł/kg w.ż. w grudniu 2015 r. Reakcją jest spadek pogłowia, szczególnie głęboki w odniesieniu do macior pro-śnych. Liczyć się więc należy ze znaczącym ograniczeniem produkcji prosiąt w 2016 r. Ograniczenie produkcji żywca wieprzowego prawdopodobnie będzie mniejsze ze względu na duży import prosiąt i warchlaków. Spadek produkcji powinien doprowadzić jednak do wzrostu cen i poprawy opłacalności chowu trzody chlewnej. Skala wzrostu będzie zależna od sytuacji i poziomu cen na jednolitym rynku europejskim, gdzie Komisja Europejska przewiduje zmniejszenie produkcji o 2-3 proc.

Mimo niewielkiego pogorszenia opłacalności produkcji kurcząt brojlerów produkcja drobiu nadal dynamicznie rośnie, głównie pod wpływem rozwijającego się eksportu, który w ostatnich miesiącach stymuluje spadek wartości złotego.

Słaba koniunktura na światowym rynku utrzymuje spadkowe tendencje na rynku mleka. Maleją ceny na
wszystkich poziomach rynku, z tego najszybciej w skupie i w zbycie. Mimo to utrzymuje się wysoka dynamika skupu. W styczniu br. skup był o 2,2 proc. większy niż w grudniu 2015 r. i o 7,6 proc. większy niż przed rokiem. Wskazuje to, że poprawa mleczności oraz wzrost podaży mleka w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka z nadwyżką kompensuje około 6 proc. redukcję pogłowia krów, przede wszystkim przez najmniejszych producentów.

- Opóźnianie wypłat dopłat bezpośrednich przesuwa wiosenne ożywienie na rynku środków produkcji na następne miesiące. Wzrost cen nawozów mineralnych był minimalny, mimo bliskich terminów rozpoczęcia prac polowych. Dynamikę cen środków produkcji osłabiają także spadkowe tendencje cen surowców na rynkach światowych - informuje IERiGŻ.

W styczniu br., po dwóch miesiącach spadków w końcu roku poprzedniego , ceny detaliczne żywności wzrosły o 1 proc, a więc nieco więcej niż w analogicznym miesiącu przed rokiem. Może to zapowiadać przyspieszenie dynamiki cen żywności. Niskie ceny surowców rolniczych w kraju oraz na rynkach światowych będą jednak osłabiać ich dynamikę co najmniej do nowych zbiorów.

© Portal Spożywczy 2020-12-03 01:55:43