Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Mleczarze rozmawiali o kryzysie

W siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich odbyło się spotkanie poświęcone trudnej sytuacji na rynku mleka. Gościem specjalnym był Jerzy Chróścikowski, przewodniczący senackiej komisji rolnictwa.


Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl
Data: 15-03-2016, 16:04
Waldemar Broś, prezes KZSM /fot. żelaznastudio

Spotkanie otworzył Waldemar Broś, prezes KZSM, który powiedział iż w obecnej sytuacji konieczna jest interwencja na rynku mleka. - Bardzo ważne jest aby zostały urealnione ceny na zakupy interwencyjne, które nie zmieniły się od blisko 10 lat. Muszą zostać uruchomione dopłaty eksportowe. Basza branża nie poradzi sobie bez nich – wskazywał prezes Broś. Poruszył także temat współpracy z sieciami handlowymi. - Proponujemy podatek od nadmiernych marż w handlu. We Francji interesów rolników pilnuje osobiście premier i prezydent. Tam jest ustalona minimalna cena mleka, która teraz wynosi 0,35 eurocentów – mówił szef KZSM.

Po jego wystąpieniu nastąpiła dyskusja przedstawicieli branży mleczarskiej. Prezes spółdzielni mleczarskiej Maluta mówił, że branża mleczarska bardzo liczy na nowe kierownictwo resortu rolnictwa. Poza tym odniósł się do importu produktów mleczarskich do Polski, oraz do współpracy z sieciami handlowymi. - Rząd powinien uregulować kwestię handlu. Nie chodzi nam o walkę z sieciami handlowymi, ale o uregulowaną i korzystną dla obu stron współpracę, której zasady muszą być określone przez państwo – mówił Ryszard Masalski.

Kwestię nadmiaru mleka z kolei omówił prezes OSM Koło. - Teraz rolnicy nie pytają za ile kupię od nich mleko, ale pytają czy w ogóle kupię i będę w stanie coś z nim zrobić. Sytuacja staje się tragiczna. Produkujemy masło i sprzedajemy je po cenach bliskich cenom interwencyjnym – powiedział Czesław Cieślak, prezes OSM Koło.

 Natomiast prezes Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej Jana postulowała przywrócić program Mleko w szkole, aby dzieci otrzymywały mleko przez 5 dni w tygodniu. Z kolei Marek Kapica, przewodniczący Rady Nadzorczej spółdzielni w Wieluniu wskazał na kłopoty z KRUS-em. - Rolnicy z rad nadzorczych są automatycznie przenoszeni z KRUS-u do ZUS-u. Poprzednia koalicja nie zareagowała na ten problem – powiedział Marek Kapica.

Do uwag i postulatów spółdzielców odniósł się Jerzy Chróścikowski, przewodniczący senackiej komisji rolnictwa. Wskazał, że wbrew powszechnej opinii, rząd zajmuje się gospodarką i sprawy rolnictwa są mu bardzo bliskie. - Program 500+ to ustawa gospodarcza. Wzmocni siłę zakupową polskich rodzi. To będzie dodatkowe 17 miliardów złotych, które ożywią naszą gospodarkę – mówił senator.

Jak mówił, że polski rząd nie może samodzielnie interweniować na rynku. - Od momentu, w którym jesteśmy w Unii, musimy poruszać się w ramach unijnego prawa, a to nie pozwala na samodzielną interwencję. Jesteśmy związani unijnym prawem i nie mamy teraz już na to wpływu – mówił senator.

 Ponadto, zaznaczył, że nie będzie już żadnych dodatkowych środków z unijnego budżetu dla Polski, ani na rolnictwo. - Phil Hogan jasno zapowiedział, że KE nie da żadnych dodatkowych środków, poza tymi, które już zostały przyznane. Pamiętajmy, że Unia przeżywa bardzo poważny kryzys finansowy. Musi znaleźć środki na zatrzymanie imigracji oraz zajęcie się tymi imigrantami, którzy już przybili. To wszystko kosztuje – powiedział przewodniczący senackiej komisji rolnictwa.

© Portal Spożywczy 2020-12-05 23:23:07