Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

7 kroków do wprowadzenia kobiet na stanowiska kierownicze

Na podstawie badań jakościowych – szczegółowych rozmów z 222 globalnymi liderami reprezentującymi firmy zatrudniające ponad pół miliona pracowników w 25 krajach oraz własnych obserwacji, firma ManpowerGroup określiła siedem praktycznych kroków, które pozwolą organizacjom zwiększyć udział kobiet na kierowniczych stanowiskach.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 18-03-2016, 15:30
7 kroków do wprowadzenia kobiet na stanowiska kierownicze. Fot. shutterstock

7 kroków do świadomego wprowadzenia kobiet na stanowiska kierownicze:

1. Zacznij od zmienienia siebie.

Uwierz w tę ideę. Zmiana musi być autentyczna. Jeżeli nie, będzie postrzegana jako moda, która dziś jest, a jutro jej nie ma.

2. Kierownictwo musi być właścicielem tego procesu. Nie przekazuj tej roli innym.

Prezes musi być ambasadorem Świadomego Wprowadzania. Odpowiedzialności za parytet płci nie można scedować na HR. Aby zaangażowanie było autentyczne i spójne ze strategią działalności, zmiana musi przepływać od góry i być widoczna w zespole kierownictwa. HR natomiast może pomagać w jej ułatwieniu i wspierać ją.

3. Zmień pytanie z „czemu miałbym” na „czemu nie”

Podważ dotychczasowe założenia. Potrzeba więcej odwagi przy planowaniu ścieżek kariery. Zamiast mówić „brakuje jej doświadczenia“, zapytaj „co możemy zrobić, by się udało?“. Drogą do zrealizowania idei jest wiara, że jest ona możliwa do urzeczywistnienia.

4. Zatrudniaj ludzi ceniących innych ludzi

Jeżeli zatrudnimy ludzi, którzy cenią innych ludzi, określą oni, w jaki sposób optymalizować cały potencjał pracowników, w tym również kobiet. Będą otwarci na strategie wspierające ideę Harmonii w Życiu – zrównoważone połączenie pracy i życia prywatnego oraz mierzenie sukcesu na podstawie wyników i jakości osiągnięć, a nie prezenteizmu. Będą wspierać pracowników podczas planowania i zarządzania karierą w postaci "fal", a nie szczebli drabiny.

5. Promowanie kultury świadomego wprowadzania. Same programy nie działają

Ogólne programy nie działają, co potwierdziły ostatnie trzy dekady. Nie zmieniają dotychczasowych zachowań i nie poprawiają odnotowywanych statystyk. Mogą nawet przyczyniać się do złudnego samozadowolenia, nagradzając działanie, a nie wyniki. Odpowiedzialność za promowanie kultury Świadomego Wprowadzania spoczywa na najwyższym kierownictwie i osobach decyzyjnych. HR może pomoc kierownictwu w ułatwieniu zmiany, szkolenia mogą zwiększać świadomość. To jednak liderzy muszą zmienić kulturę.

6. Określ plan: Kobiety – gdzie i  kiedy?

Samo zwiększenie udziału kobiet nie przyczyni się do zmiany. Kobiety i mężczyźni powinni być reprezentowani na wszystkich poziomach i w każdej jednostce przedsiębiorstwa. Liderzy muszą dobrze wiedzieć, na jakich stanowiskach ich potrzebują. Przyglądanie się danym na poziomie ogólnym nie wystarczy, gdyż prowadzi do powstawania „gett“ złożonych wyłącznie z kobiet oraz do zajmowania przez kobiety wyłącznie stanowisk pomocniczych, zamiast decyzyjnych. Dla osiągnięcia sukcesu kobiety potrzebują wsparcia mentorów i promotorów oraz doświadczenia i możliwości awansu.

7. Bądź odpowiedzialny: ustalaj mierzalne i możliwe do realizacji cele.

Prowadzenie przedsiębiorstwa jest ukierunkowane na wyniki oraz planowane osiągnięcia. Wszystkie decyzje dotyczące zatrudniania i promocji można uzasadnić, ale jeżeli nie zbliżają nas one do punktu równowagi, wtedy po prostu nie da się osiągnąć Świadomego Wprowadzania i parytetu płci. Określ spuściznę talentów - w jaki sposób dojdzie do zmian oraz co zostanie zrealizowane w danym terminie. Planuj to zagadnienie tak samo, jak strategiczne priorytety biznesowe lub inwestycje. Prawdziwa zmiana wymaga czasu, koncentracji i dyscypliny.

© Portal Spożywczy 2020-11-29 11:00:22