Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Możliwy scenariusz dla produktów wypiekowych i czekoladowych

Grupa słodyczowa Colian przewiduje pozytywny scenariusz dla produktów wypiekowych i spodziewa się też dużej presji na marże w produktach czekoladowych.  Ceny surowców kakaowych będą nadal pozostawać na wysokim poziomie – ocenia grupa.


Autor: BW, portalspozywczy.pl
Data: 22-03-2016, 14:19
fot. Shutterstock

Grupa Colian zaznacza w raporcie, że istotnym czynnikiem oddziaływującym na sytuację przedsiębiorstw jest kształtowanie się cen podstawowych surowców do produkcji. W zależności od segmentu produktowego przewidywania co do cen surowców są zasadniczo odmienne.

- Pozytywny scenariusz przewidujemy dla produktów wypiekowych z uwagi na unormowane na niskim poziomie ceny cukru i mąki. Dla produktów czekoladowych natomiast spodziewamy się bardzo dużej presji na realizowane marże z powodu wysokich cen tłuszczu i miazgi kakaowej – ocenia grupa Colian.

- Przewidujemy, że ceny surowców kakaowych będą nadal pozostawać na wysokim poziomie w obliczu wzrostu popytu konsumenckiego na wyroby czekoladowe w rozwijających się krajach azjatyckich prze względnie stałej ograniczonej powierzchni upraw kakaowca – podaje grupa.

- W tym kontekście należy zwrócić uwagę na istotne bariery rekompensowania wzrostu cen surowców poprzez podwyżki cen sprzedaży wyrobów gotowych, a przede wszystkim opór sieci handlowych oraz bariery popytu konsumenckiego. Istotnym elementem jest utrzymująca się na rynku deflacja na rynku żywności, która w praktyce wyklucza rekompensowanie wzrostu cen surowców podwyżkami cen wyrobów gotowych – informuje grupa Colian.

Grupa Colian podkreśla też w raporcie, że większość trendów rynkowych oraz makroekonomicznych determinujących dotychczasowa strategie rozwoju Grupy Colian podlega kontynuacji. Polski rynek podąża za trendami rozwojowymi obserwowanymi w Europie Zachodniej.

Widoczna jest dalsza konsolidacja dystrybucji zarówno w sferze sprzedaży hurtowej jak i detalicznej w formie przejmowania placówek handlowych, rozwoju segmentu supermarketów dyskontowych kosztem hipermarketów i handlu tradycyjnego.

Widoczna jest też konsolidacja detalicznego handlu tradycyjnego w bardziej lub mniej wewnętrznie zintegrowane sieci, w tym sieci franczyzowe. Obok koncentracji w sferze dystrybucji i handlu widoczna jest również koncentracja w sferze produkcji – zarówno w skali lokalnej jak i globalnej.

Fuzje i przejęcia prowadzą do powstawania większych podmiotów, które dokonują elastycznej alokacji swych najsilniejszych konceptów produktowych do geograficznie silnych marek. Widoczna staje się również konkurencja ze strony niskokosztowych krajów stowarzyszonych z UE, które korzystając ze zniesienia barier oferują towary w bardzo obniżonych cenach.

W opozycji do koncentrującego się handlu i produkcji widoczne jest rozproszenie kanałów komunikacji marketingowej i związane z tym większe koszty dotarcia do konsumenta z przekazem reklamowym.

Coraz więcej środków reklamowych kierowanych jest do kanału internetowego. Związane jest to z malejącą efektywnością tradycyjnych kanałów komunikacji telewizyjnej. W obliczu rozproszenia widowni pomiędzy różne media coraz ważniejsza staje się komunikacja w punkcie sprzedaży oraz komunikacja za pośrednictwem opakowania produktów.

Grupa Colian funkcjonuje w obrębie trzech dywizji biznesowych: słodyczy, kulinariów (przypraw oraz bakalii) i napojów. W skład jej portfolio wchodzą takie marki jak: Goplana, Grześki, Familijne, Jeżyki, Jutrzenka, Akuku, Solidarność, Appetita, Siesta oraz Hellena. 

© Portal Spożywczy 2020-12-01 22:44:43