Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ekspert: rozdrobnienie przyczyną niskiej konkurencyjności producentów trzody

Zdaniem Jakuba Olipry, ekonomisty Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole, większość przyczyn trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej ma charakter zewnętrzny i jest tym samym niezależna od polskich producentów. Odmienna sytuacja ma jednak miejsce  przypadku konkurencyjności polskiej produkcji trzody na tle innych krajów UE, której poprawa stanowi od wielu lat wyzwanie dla polskich producentów żywca wieprzowego.


Autor: RW, portalspozywczy.pl
Data: 23-03-2016, 09:31
Jakub Olipra z Credit Agricole Bank Polska S.A. /fot. CA

- Główną przyczyną niskiej konkurencyjności polskich producentów trzody jest ich relatywnie wysokie rozdrobnienie na tle pozostałych głównych producentów w UE - wyjaśnia Jakub Olipra.

Jak dodaje w świetle danych Eurostatu za 2013 rok w 86 proc. polskich gospodarstw rolnych utrzymujących trzodę chlewną liczebność stada nie przekraczała 49 sztuk. Natomiast wśród pozostałych głównych producentów trzody chlewnej ten odsetek był wyraźnie niższy wynosił 40 proc. w Niemczech, 69 proc. w Hiszpanii, 40 proc. we Francji, 11 proc. w Danii i 7,4 proc. w Holandii.

- Istnieje silna dodatnia zależność pomiędzy koncentracją produkcji a konkurencyjnością cenową na rynku trzody chlewnej. Utrzymywanie większego pogłowia umożliwia bowiem osiąganie efektów skali, a co za tym idzie wyższej efektywności produkcji. Konkurowanie kosztami pracy, które są w Polsce wyraźnie niższe niż wśród krajów Europy Zachodniej jest niewystarczające w przypadku produkcji żywca wieprzowego. Dlatego też od wielu lat Polska jest jego importerem netto - zauważa ekspert.

Jakub Olipra przypomina, że zgodnie ze wstępnymi danymi Ministerstwa Finansów w 2015 r. saldo handlu żywą trzodą chlewną było ujemne i wyniosło 195 tys. ton. Głównym źródłem polskiego importu była Dania oraz Niemcy. Z kolei Polska eksportowała niewielką ilość żywca wieprzowego do Czech, Niemiec oraz Rumunii.

- W mojej ocenie wzrost polskiego eksportu trzody chlewnej jest możliwy jedynie w przypadku silnej poprawy efektywności polskich producentów. Niemniej jednak wiąże się to z koniecznością wyższej koncentracji produkcji oraz znacznymi inwestycjami. Należy jednocześnie pamiętać o dużym dystansie jaki dzieli nas wobec największych konkurentów takich jak Niemcy, Dania czy Holandia - mówi Jakub Olipra,  ekonomista Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole. 

© Portal Spożywczy 2020-11-29 23:32:53