Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ustawa przeciw unikaniu opodatkowania w Biurze Legislacyjnym rządu

23 marca do opinii Biura Legislacyjnego skierowano rządowy projekt dotyczący wprowadzenia do polskiego prawodawstwa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.


Autor: dlahandlu.pl
Data: 23-03-2016, 18:09

Jak czytamy w projekcie, specjalna klauzula pozwoli na zwalczanie sztucznych konstrukcji prawnych, zwykle zawierających elementy zagraniczne, wykorzystywanych zazwyczaj przez wielkie korporacje do unikania zapłaty podatku.

Zastosowanie klauzuli będzie uprawniać organ podatkowy do dokonania wymiaru podatku, bazując na zdarzeniu gospodarczym i adekwatnych do jego osiągnięcia typowych konstrukcjach prawnych, a także do pominięcia tych konstrukcji prawnych, które są sztuczne, nieadekwatne lub zbędne do realizacji zdarzenia i uzyskania zamierzonego efektu gospodarczego (reklasyfikacja). 

Zdaniem autorów projektu, ograniczenie agresywnego planowania podatkowego pozwoli na wzrost bazy podatkowej w Polsce. Zakładając, że w efekcie zastosowania klauzuli wysokość kosztów uzyskania przychodów tylko w podatku CIT zostanie zmniejszona w granicach 0,12–0,5 proc., skutki pośrednie wprowadzenia klauzuli w 2016 r., można szacować od 1,3 do 5,4 mld zł.

Czytaj więcej na Dlahandlu.pl

© Portal Spożywczy 2020-11-29 23:14:32