Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Szykują się zmiany w ustawie o związkach zawodowych

Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień zewnętrznych - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Autor: PulsHR.pl
Data: 25-03-2016, 15:50

Podstawowym celem projektowanej nowelizacji ustawy o związkach zawodowych jest rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych będą miały osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnione.

Więcej na www.pulshr.pl

© Portal Spożywczy 2020-11-25 21:36:45